Użytkowników on-line: 1
Zalogowanych: 0
A A A Pdf Print16x16 Mail16x16

Formularze do pobrania

Pliki powiązane z artykułem:
wniosek na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.pdf (1568)
wniosek o wymeldowanie z pobytu stałego, czasowego.pdf (1647)
wniosek o udostępnienie informacji publicznej.pdf (1945)
zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące.pdf (1330)
zgłoszenie podjęcia działalności - zmiany istniejącego wpisu.pdf (1743)
wniosek o ustawienie reklamy.doc (1222)
wniosek o udostępnienie danych z ewidencji ludności_ ze zbioru pesel_ z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych_.pdf (1274)
wniosek o wydanie decyzji w sprawie lokalizacji_ przebudowy wjazdu_ zjazdu_.pdf (1248)
wniosek o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału.doc (1998)
wniosek o zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego.doc (1224)
wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zb. bezodpływowych.doc (1001)
wniosek_zezwolenia_na_działalność-ochrona przed_bezdomnymi_zwierzetami_prowadzenie schronisk_prowadzenie_grzebowisk_prowadzenie_spalarni.doc (1005)
wniosek na zajęcie pasa drogowego.doc (1001)
wniosek o wydanie dowodu osobistego.pdf (1137)
wniosek o dowód - nowy.pdf (1218)
INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST1.docx (702)
ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.docx (847)
Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie gminy i miasta Nowogrodziec.docx (826)
zgłoszenie pobytu stałego.pdf (771)
zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego.pdf (735)
zgłoszenie pobytu czasowego.pdf (699)
zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.pdf (805)
Pełnomocnictwo - sprawy z ewidencji ludności.pdf (696)
wniosek o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, z rejestru zamieszkania cudzoziemców.pdf (650)
Wniosek o wykonanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.docx (741)
oświadczenie dla kandydatów-nabór.rtf (760)
kwestionariusz osobowy-nabór.doc (741)
deklaracja-o-wysokosci-oplaty zamieszkałe i niezamieszkałe.pdf (1675)
DEKLARACJA-zalacznik-O.pdf (1151)
DEKLARACJA-zalacznik-W.pdf (956)
OŚWIADCZENIE o posiadaniu tytułu prawnego do nieruchomości.docx (695)
Zgłoszenie_eksploatacji_przydomowej_oczyszczalni_ścieków_.pdf (683)
1. Oferta realizacji zadania publicznego.docx (806)
2. Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego.docx (862)
3. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - tryb pozakonkursowy.DOC (689)
4. Uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego - tryb pozakonkursowy.DOC (860)
5. Aktualizacja harmonogramu zadania publicznego.DOC (777)
6. Aktualizacja kosztorysu zadania publicznego.DOC (757)
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew -osoby fizyczne.docx (562)
Wniosek o usuniecie drzew dla podmiotów.docx (618)
wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z m.p.z.p.doc (612)
oświadczenie majątkowe wójt....rtf (478)
oświadczenie majątkowe radny.RTF (402)
oświadczenie majątkowe wójt ....pdf (501)
oświadczenie majątkowe radny.pdf (495)
Potwierdzenie odbioru odpisu AU;AM;AZ.docx (1116)
wniosek o odpis AU;AM;AZ.docx (393)
Deklaracja na podatek od środków transportowych.pdf (393)
Wniosek o ustalenie numeru porządkowego.pdf (245)
Wniosek o zatwierdzenie podziału nieruchomości.pdf (248)
wniosek o zwrot podatku akcyzowego.pdf (171)
wniosek o przydział lokalu mieszkaniowego.docx (144)
Wniosek o zamianę lokalu mieszkaniowego.docx (134)
Deklaracja o wysokości dochodów.docx (136)
Wniosek o przedłużenie umowy dzierżawy działki przeznaczonej na cele warzywnicze.pdf (155)
Wniosek o rozwiązanie umowy dzierżawy działki przeznaczonej na cele warzywnicze.pdf (142)
Wniosek o sprzedanie najmowanego lokalu mieszkalnego.pdf (140)
Wniosek o wydzierżawienie działki przeznaczonej na cele warzywnicze.pdf (143)
Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z wnioskiem o udzielenie bonifikaty.pdf (144)