Użytkowników on-line: 1
Zalogowanych: 0
A A A Pdf Print16x16 Mail16x16

Formularze do pobrania

Pliki powiązane z artykułem:
wniosek na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.pdf (1223)
wniosek o wymeldowanie z pobytu stałego, czasowego.pdf (1344)
wniosek o udostępnienie informacji publicznej.pdf (1508)
zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące.pdf (1002)
zgłoszenie podjęcia działalności - zmiany istniejącego wpisu.pdf (1429)
wniosek o ustawienie reklamy.doc (958)
wniosek o udostępnienie danych z ewidencji ludności_ ze zbioru pesel_ z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych_.pdf (970)
wniosek o wydanie decyzji w sprawie lokalizacji_ przebudowy wjazdu_ zjazdu_.pdf (923)
wniosek o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału.doc (1700)
wniosek o zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego.doc (880)
wniosek o zwrot podatku akcyzowego.rtf (929)
wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zb. bezodpływowych.doc (693)
wniosek o ustalenie nr porzadkowego.pdf (673)
wniosek_zezwolenia_na_działalność-ochrona przed_bezdomnymi_zwierzetami_prowadzenie schronisk_prowadzenie_grzebowisk_prowadzenie_spalarni.doc (699)
wniosek na zajęcie pasa drogowego.doc (646)
wniosek o wydanie dowodu osobistego.pdf (817)
wniosek o dowód - nowy.pdf (857)
wniosek o przydział lokalu mieszkaniowego.doc (509)
wniosek o zamianę mieszkania.docx (447)
INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST1.docx (445)
ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.docx (496)
Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie gminy i miasta Nowogrodziec.docx (503)
Wniosek zatwierdzenie podziału dzialki .pdf (464)
zgłoszenie pobytu stałego.pdf (436)
zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego.pdf (419)
zgłoszenie pobytu czasowego.pdf (412)
zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.pdf (540)
Pełnomocnictwo - sprawy z ewidencji ludności.pdf (451)
wniosek o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, z rejestru zamieszkania cudzoziemców.pdf (409)
Wniosek o wykonanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.docx (445)
oświadczenie dla kandydatów-nabór.rtf (402)
kwestionariusz osobowy-nabór.doc (398)
deklaracja-o-wysokosci-oplaty zamieszkałe i niezamieszkałe.pdf (985)
DEKLARACJA-zalacznik-O.pdf (691)
DEKLARACJA-zalacznik-W.pdf (586)
OŚWIADCZENIE o posiadaniu tytułu prawnego do nieruchomości.docx (363)
Zgłoszenie_eksploatacji_przydomowej_oczyszczalni_ścieków_.pdf (330)
1. Oferta realizacji zadania publicznego.docx (411)
2. Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego.docx (404)
3. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - tryb pozakonkursowy.DOC (361)
4. Uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego - tryb pozakonkursowy.DOC (424)
5. Aktualizacja harmonogramu zadania publicznego.DOC (386)
6. Aktualizacja kosztorysu zadania publicznego.DOC (374)
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew -osoby fizyczne.docx (254)
Wniosek o usuniecie drzew dla podmiotów.docx (263)
wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z m.p.z.p.doc (234)
oświadczenie majątkowe wójt....rtf (182)
oświadczenie majątkowe radny.RTF (154)
oświadczenie majątkowe wójt ....pdf (192)
oświadczenie majątkowe radny.pdf (169)
Potwierdzenie odbioru odpisu AU;AM;AZ.docx (80)
wniosek o odpis AU;AM;AZ.docx (89)
Deklaracja na podatek od środków transportowych.pdf (77)