Użytkowników on-line: 2
Zalogowanych: 0
A A A Pdf Print16x16 Mail16x16

Formularze do pobrania

Pliki powiązane z artykułem:
wniosek na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.pdf (1279)
wniosek o wymeldowanie z pobytu stałego, czasowego.pdf (1410)
wniosek o udostępnienie informacji publicznej.pdf (1574)
zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące.pdf (1049)
zgłoszenie podjęcia działalności - zmiany istniejącego wpisu.pdf (1512)
wniosek o ustawienie reklamy.doc (1002)
wniosek o udostępnienie danych z ewidencji ludności_ ze zbioru pesel_ z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych_.pdf (1017)
wniosek o wydanie decyzji w sprawie lokalizacji_ przebudowy wjazdu_ zjazdu_.pdf (969)
wniosek o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału.doc (1748)
wniosek o zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego.doc (942)
wniosek o zwrot podatku akcyzowego.rtf (976)
wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zb. bezodpływowych.doc (731)
wniosek_zezwolenia_na_działalność-ochrona przed_bezdomnymi_zwierzetami_prowadzenie schronisk_prowadzenie_grzebowisk_prowadzenie_spalarni.doc (738)
wniosek na zajęcie pasa drogowego.doc (708)
wniosek o wydanie dowodu osobistego.pdf (867)
wniosek o dowód - nowy.pdf (910)
wniosek o przydział lokalu mieszkaniowego.doc (567)
wniosek o zamianę mieszkania.docx (485)
INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST1.docx (480)
ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.docx (572)
Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie gminy i miasta Nowogrodziec.docx (541)
zgłoszenie pobytu stałego.pdf (470)
zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego.pdf (452)
zgłoszenie pobytu czasowego.pdf (445)
zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.pdf (574)
Pełnomocnictwo - sprawy z ewidencji ludności.pdf (479)
wniosek o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, z rejestru zamieszkania cudzoziemców.pdf (448)
Wniosek o wykonanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.docx (485)
oświadczenie dla kandydatów-nabór.rtf (452)
kwestionariusz osobowy-nabór.doc (446)
deklaracja-o-wysokosci-oplaty zamieszkałe i niezamieszkałe.pdf (1110)
DEKLARACJA-zalacznik-O.pdf (791)
DEKLARACJA-zalacznik-W.pdf (655)
OŚWIADCZENIE o posiadaniu tytułu prawnego do nieruchomości.docx (412)
Zgłoszenie_eksploatacji_przydomowej_oczyszczalni_ścieków_.pdf (420)
1. Oferta realizacji zadania publicznego.docx (481)
2. Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego.docx (498)
3. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - tryb pozakonkursowy.DOC (417)
4. Uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego - tryb pozakonkursowy.DOC (531)
5. Aktualizacja harmonogramu zadania publicznego.DOC (445)
6. Aktualizacja kosztorysu zadania publicznego.DOC (433)
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew -osoby fizyczne.docx (291)
Wniosek o usuniecie drzew dla podmiotów.docx (310)
wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z m.p.z.p.doc (302)
oświadczenie majątkowe wójt....rtf (218)
oświadczenie majątkowe radny.RTF (189)
oświadczenie majątkowe wójt ....pdf (240)
oświadczenie majątkowe radny.pdf (207)
Potwierdzenie odbioru odpisu AU;AM;AZ.docx (737)
wniosek o odpis AU;AM;AZ.docx (124)
Deklaracja na podatek od środków transportowych.pdf (120)
Wniosek o ustalenie numeru porządkowego.pdf (12)
Wniosek o zatwierdzenie podziału nieruchomości.pdf (14)