Użytkowników on-line: 48
Zalogowanych: 0
A A A Pdf Print16x16 Mail16x16

Formularze do pobrania

Pliki powiązane z artykułem:
wniosek na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.pdf (865)
wniosek o wymeldowanie z pobytu stałego, czasowego.pdf (960)
wzór oferty realizacji zadania publicznego dla organizacji pozarządowej, podmiotu, jednostki organizacyjnej.pdf (818)
wniosek o udostępnienie informacji publicznej.pdf (1040)
zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące.pdf (677)
zgłoszenie podjęcia działalności - zmiany istniejącego wpisu.pdf (1106)
wniosek o ustawienie reklamy.doc (678)
wniosek o udostępnienie danych z ewidencji ludności_ ze zbioru pesel_ z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych_.pdf (631)
wniosek o wydanie decyzji w sprawie lokalizacji_ przebudowy wjazdu_ zjazdu_.pdf (653)
wniosek o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału.doc (1399)
wniosek o zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego.doc (570)
zalacznik do_deklaracji_na_podatek_od_srodkow_transportowych.pdf (460)
wniosek o zwrot podatku akcyzowego.rtf (594)
wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zb. bezodpływowych.doc (456)
wniosek o ustalenie nr porzadkowego.pdf (406)
wniosek_zezwolenia_na_działalność-ochrona przed_bezdomnymi_zwierzetami_prowadzenie schronisk_prowadzenie_grzebowisk_prowadzenie_spalarni.doc (443)
wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z m.p.z.p.doc (660)
formularz_oswiadczenie.doc (708)
oswiadczenie majatkowe radnego.rtf (360)
wniosek na zajęcie pasa drogowego.doc (317)
wniosek o wydanie dowodu osobistego.pdf (428)
wzor_oferty_realizacji_zadania_publicznego.doc (214)
wzor_sprawozdania_z_wykonania_zadania _publicznego.docx (214)
wniosek o dowód - nowy.pdf (424)
wniosek o przydział lokalu mieszkaniowego.doc (230)
wniosek o zamianę mieszkania.docx (221)
INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST1.docx (214)
ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.docx (228)
Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie gminy i miasta Nowogrodziec.docx (219)
Wniosek zatwierdzenie podziału dzialki .pdf (202)
Zał. nr 1 - Informacja o nieruchomościach.pdf (364)
Zał. nr 2 – Deklaracja na podatek od nieruchomości.pdf (600)
Zał. nr 3 - Informacja w sprawie podatku rolnego.pdf (328)
Zał. nr 4 - Deklaracja na podatek rolny.pdf (366)
Zał. nr 5 - Informacja w sprawie podatku leśnego.pdf (259)
Zał. nr 6 – Deklaracja na podatek leśny.pdf (260)
zgłoszenie pobytu stałego.pdf (157)
zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego.pdf (150)
zgłoszenie pobytu czasowego.pdf (134)
zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.pdf (162)
Pełnomocnictwo - sprawy z ewidencji ludności.pdf (146)
wniosek o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, z rejestru zamieszkania cudzoziemców.pdf (139)
Wniosek o wykonanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.docx (195)
oświadczenie dla kandydatów-nabór.rtf (129)
kwestionariusz osobowy-nabór.doc (145)
deklaracja-o-wysokosci-oplaty zamieszkałe i niezamieszkałe.pdf (315)
DEKLARACJA-zalacznik-O.pdf (316)
DEKLARACJA-zalacznik-W.pdf (252)
OŚWIADCZENIE o posiadaniu tytułu prawnego do nieruchomości.docx (81)
Wniosek o usuniecie drzew.docx (84)
Zgłoszenie_eksploatacji_przydomowej_oczyszczalni_ścieków_.pdf (60)
wniosek o odpis AU,AM, AZ.docx (18)
Potwierdzenie odbioru odpisu AU,AM, AZ.docx (14)