Użytkowników on-line: 10
Zalogowanych: 0
A A A Pdf Print16x16 Mail16x16

Formularze do pobrania

Pliki powiązane z artykułem:
wniosek na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.pdf (1006)
wniosek o wymeldowanie z pobytu stałego, czasowego.pdf (1115)
wniosek o udostępnienie informacji publicznej.pdf (1295)
zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące.pdf (837)
zgłoszenie podjęcia działalności - zmiany istniejącego wpisu.pdf (1251)
wniosek o ustawienie reklamy.doc (801)
wniosek o udostępnienie danych z ewidencji ludności_ ze zbioru pesel_ z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych_.pdf (809)
wniosek o wydanie decyzji w sprawie lokalizacji_ przebudowy wjazdu_ zjazdu_.pdf (789)
wniosek o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału.doc (1556)
wniosek o zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego.doc (714)
zalacznik do_deklaracji_na_podatek_od_srodkow_transportowych.pdf (593)
wniosek o zwrot podatku akcyzowego.rtf (746)
wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zb. bezodpływowych.doc (578)
wniosek o ustalenie nr porzadkowego.pdf (562)
wniosek_zezwolenia_na_działalność-ochrona przed_bezdomnymi_zwierzetami_prowadzenie schronisk_prowadzenie_grzebowisk_prowadzenie_spalarni.doc (552)
wniosek na zajęcie pasa drogowego.doc (466)
wniosek o wydanie dowodu osobistego.pdf (646)
wniosek o dowód - nowy.pdf (671)
wniosek o przydział lokalu mieszkaniowego.doc (363)
wniosek o zamianę mieszkania.docx (335)
INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST1.docx (331)
ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.docx (352)
Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie gminy i miasta Nowogrodziec.docx (335)
Wniosek zatwierdzenie podziału dzialki .pdf (338)
Zał. nr 1 - Informacja o nieruchomościach.pdf (664)
Zał. nr 2 – Deklaracja na podatek od nieruchomości.pdf (953)
Zał. nr 3 - Informacja w sprawie podatku rolnego.pdf (550)
Zał. nr 4 - Deklaracja na podatek rolny.pdf (614)
Zał. nr 5 - Informacja w sprawie podatku leśnego.pdf (430)
Zał. nr 6 – Deklaracja na podatek leśny.pdf (435)
zgłoszenie pobytu stałego.pdf (307)
zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego.pdf (293)
zgłoszenie pobytu czasowego.pdf (291)
zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.pdf (372)
Pełnomocnictwo - sprawy z ewidencji ludności.pdf (300)
wniosek o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, z rejestru zamieszkania cudzoziemców.pdf (289)
Wniosek o wykonanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.docx (312)
oświadczenie dla kandydatów-nabór.rtf (247)
kwestionariusz osobowy-nabór.doc (262)
deklaracja-o-wysokosci-oplaty zamieszkałe i niezamieszkałe.pdf (624)
DEKLARACJA-zalacznik-O.pdf (485)
DEKLARACJA-zalacznik-W.pdf (414)
OŚWIADCZENIE o posiadaniu tytułu prawnego do nieruchomości.docx (200)
Zgłoszenie_eksploatacji_przydomowej_oczyszczalni_ścieków_.pdf (184)
wniosek o odpis AU,AM, AZ.docx (163)
Potwierdzenie odbioru odpisu AU,AM, AZ.docx (140)
1. Oferta realizacji zadania publicznego.docx (204)
2. Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego.docx (204)
3. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - tryb pozakonkursowy.DOC (191)
4. Uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego - tryb pozakonkursowy.DOC (208)
5. Aktualizacja harmonogramu zadania publicznego.DOC (188)
6. Aktualizacja kosztorysu zadania publicznego.DOC (193)
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew -osoby fizyczne.docx (122)
Wniosek o usuniecie drzew dla podmiotów.docx (118)
wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z m.p.z.p.doc (29)
oświadczenie majątkowe wójt....rtf (19)
oświadczenie majątkowe radny.RTF (4)
oświadczenie majątkowe wójt ....pdf (22)
oświadczenie majątkowe radny.pdf (9)