Użytkowników on-line: 1
Zalogowanych: 0
A A A Pdf Print16x16 Mail16x16

Formularze do pobrania

Pliki powiązane z artykułem:
wniosek na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.pdf (1402)
wniosek o wymeldowanie z pobytu stałego, czasowego.pdf (1539)
wniosek o udostępnienie informacji publicznej.pdf (1743)
zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące.pdf (1161)
zgłoszenie podjęcia działalności - zmiany istniejącego wpisu.pdf (1633)
wniosek o ustawienie reklamy.doc (1123)
wniosek o udostępnienie danych z ewidencji ludności_ ze zbioru pesel_ z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych_.pdf (1125)
wniosek o wydanie decyzji w sprawie lokalizacji_ przebudowy wjazdu_ zjazdu_.pdf (1096)
wniosek o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału.doc (1846)
wniosek o zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego.doc (1060)
wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zb. bezodpływowych.doc (879)
wniosek_zezwolenia_na_działalność-ochrona przed_bezdomnymi_zwierzetami_prowadzenie schronisk_prowadzenie_grzebowisk_prowadzenie_spalarni.doc (841)
wniosek na zajęcie pasa drogowego.doc (855)
wniosek o wydanie dowodu osobistego.pdf (1012)
wniosek o dowód - nowy.pdf (1051)
INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST1.docx (600)
ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.docx (698)
Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie gminy i miasta Nowogrodziec.docx (676)
zgłoszenie pobytu stałego.pdf (585)
zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego.pdf (562)
zgłoszenie pobytu czasowego.pdf (576)
zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.pdf (695)
Pełnomocnictwo - sprawy z ewidencji ludności.pdf (568)
wniosek o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, z rejestru zamieszkania cudzoziemców.pdf (554)
Wniosek o wykonanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.docx (610)
oświadczenie dla kandydatów-nabór.rtf (580)
kwestionariusz osobowy-nabór.doc (564)
deklaracja-o-wysokosci-oplaty zamieszkałe i niezamieszkałe.pdf (1404)
DEKLARACJA-zalacznik-O.pdf (916)
DEKLARACJA-zalacznik-W.pdf (802)
OŚWIADCZENIE o posiadaniu tytułu prawnego do nieruchomości.docx (531)
Zgłoszenie_eksploatacji_przydomowej_oczyszczalni_ścieków_.pdf (543)
1. Oferta realizacji zadania publicznego.docx (618)
2. Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego.docx (650)
3. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - tryb pozakonkursowy.DOC (566)
4. Uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego - tryb pozakonkursowy.DOC (685)
5. Aktualizacja harmonogramu zadania publicznego.DOC (593)
6. Aktualizacja kosztorysu zadania publicznego.DOC (577)
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew -osoby fizyczne.docx (403)
Wniosek o usuniecie drzew dla podmiotów.docx (454)
wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z m.p.z.p.doc (414)
oświadczenie majątkowe wójt....rtf (322)
oświadczenie majątkowe radny.RTF (314)
oświadczenie majątkowe wójt ....pdf (338)
oświadczenie majątkowe radny.pdf (325)
Potwierdzenie odbioru odpisu AU;AM;AZ.docx (907)
wniosek o odpis AU;AM;AZ.docx (228)
Deklaracja na podatek od środków transportowych.pdf (232)
Wniosek o ustalenie numeru porządkowego.pdf (135)
Wniosek o zatwierdzenie podziału nieruchomości.pdf (156)
wniosek o zwrot podatku akcyzowego.pdf (88)
wniosek o przydział lokalu mieszkaniowego.docx (55)
Wniosek o zamianę lokalu mieszkaniowego.docx (51)
Deklaracja o wysokości dochodów.docx (51)
Wniosek o przedłużenie umowy dzierżawy działki przeznaczonej na cele warzywnicze.pdf (59)
Wniosek o rozwiązanie umowy dzierżawy działki przeznaczonej na cele warzywnicze.pdf (53)
Wniosek o sprzedanie najmowanego lokalu mieszkalnego.pdf (49)
Wniosek o wydzierżawienie działki przeznaczonej na cele warzywnicze.pdf (48)
Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z wnioskiem o udzielenie bonifikaty.pdf (51)