Użytkowników on-line: 1
Zalogowanych: 0
A A A Pdf Print16x16 Mail16x16

Formularze do pobrania

Pliki powiązane z artykułem:
wniosek na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.pdf (1259)
wniosek o wymeldowanie z pobytu stałego, czasowego.pdf (1384)
wniosek o udostępnienie informacji publicznej.pdf (1546)
zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące.pdf (1030)
zgłoszenie podjęcia działalności - zmiany istniejącego wpisu.pdf (1482)
wniosek o ustawienie reklamy.doc (990)
wniosek o udostępnienie danych z ewidencji ludności_ ze zbioru pesel_ z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych_.pdf (1002)
wniosek o wydanie decyzji w sprawie lokalizacji_ przebudowy wjazdu_ zjazdu_.pdf (952)
wniosek o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału.doc (1731)
wniosek o zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego.doc (924)
wniosek o zwrot podatku akcyzowego.rtf (958)
wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zb. bezodpływowych.doc (716)
wniosek_zezwolenia_na_działalność-ochrona przed_bezdomnymi_zwierzetami_prowadzenie schronisk_prowadzenie_grzebowisk_prowadzenie_spalarni.doc (725)
wniosek na zajęcie pasa drogowego.doc (687)
wniosek o wydanie dowodu osobistego.pdf (852)
wniosek o dowód - nowy.pdf (892)
wniosek o przydział lokalu mieszkaniowego.doc (541)
wniosek o zamianę mieszkania.docx (471)
INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST1.docx (465)
ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.docx (542)
Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie gminy i miasta Nowogrodziec.docx (526)
zgłoszenie pobytu stałego.pdf (455)
zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego.pdf (441)
zgłoszenie pobytu czasowego.pdf (437)
zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.pdf (563)
Pełnomocnictwo - sprawy z ewidencji ludności.pdf (465)
wniosek o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, z rejestru zamieszkania cudzoziemców.pdf (432)
Wniosek o wykonanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.docx (471)
oświadczenie dla kandydatów-nabór.rtf (435)
kwestionariusz osobowy-nabór.doc (431)
deklaracja-o-wysokosci-oplaty zamieszkałe i niezamieszkałe.pdf (1056)
DEKLARACJA-zalacznik-O.pdf (741)
DEKLARACJA-zalacznik-W.pdf (627)
OŚWIADCZENIE o posiadaniu tytułu prawnego do nieruchomości.docx (393)
Zgłoszenie_eksploatacji_przydomowej_oczyszczalni_ścieków_.pdf (383)
1. Oferta realizacji zadania publicznego.docx (456)
2. Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego.docx (456)
3. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - tryb pozakonkursowy.DOC (392)
4. Uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego - tryb pozakonkursowy.DOC (495)
5. Aktualizacja harmonogramu zadania publicznego.DOC (423)
6. Aktualizacja kosztorysu zadania publicznego.DOC (412)
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew -osoby fizyczne.docx (279)
Wniosek o usuniecie drzew dla podmiotów.docx (298)
wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z m.p.z.p.doc (283)
oświadczenie majątkowe wójt....rtf (204)
oświadczenie majątkowe radny.RTF (177)
oświadczenie majątkowe wójt ....pdf (221)
oświadczenie majątkowe radny.pdf (195)
Potwierdzenie odbioru odpisu AU;AM;AZ.docx (726)
wniosek o odpis AU;AM;AZ.docx (111)
Deklaracja na podatek od środków transportowych.pdf (100)
Wniosek o ustalenie numeru porządkowego.pdf (0)
Wniosek o zatwierdzenie podziału nieruchomości.pdf (0)