Użytkowników on-line: 1
Zalogowanych: 0
A A A Pdf Print16x16 Mail16x16

Formularze do pobrania

Pliki powiązane z artykułem:
wniosek na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.pdf (882)
wniosek o wymeldowanie z pobytu stałego, czasowego.pdf (986)
wniosek o udostępnienie informacji publicznej.pdf (1068)
zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące.pdf (699)
zgłoszenie podjęcia działalności - zmiany istniejącego wpisu.pdf (1134)
wniosek o ustawienie reklamy.doc (691)
wniosek o udostępnienie danych z ewidencji ludności_ ze zbioru pesel_ z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych_.pdf (656)
wniosek o wydanie decyzji w sprawie lokalizacji_ przebudowy wjazdu_ zjazdu_.pdf (670)
wniosek o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału.doc (1432)
wniosek o zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego.doc (592)
zalacznik do_deklaracji_na_podatek_od_srodkow_transportowych.pdf (479)
wniosek o zwrot podatku akcyzowego.rtf (612)
wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zb. bezodpływowych.doc (476)
wniosek o ustalenie nr porzadkowego.pdf (430)
wniosek_zezwolenia_na_działalność-ochrona przed_bezdomnymi_zwierzetami_prowadzenie schronisk_prowadzenie_grzebowisk_prowadzenie_spalarni.doc (459)
wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z m.p.z.p.doc (683)
formularz_oswiadczenie.doc (734)
oswiadczenie majatkowe radnego.rtf (376)
wniosek na zajęcie pasa drogowego.doc (344)
wniosek o wydanie dowodu osobistego.pdf (468)
wniosek o dowód - nowy.pdf (467)
wniosek o przydział lokalu mieszkaniowego.doc (251)
wniosek o zamianę mieszkania.docx (237)
INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST1.docx (228)
ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.docx (251)
Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie gminy i miasta Nowogrodziec.docx (240)
Wniosek zatwierdzenie podziału dzialki .pdf (232)
Zał. nr 1 - Informacja o nieruchomościach.pdf (422)
Zał. nr 2 – Deklaracja na podatek od nieruchomości.pdf (648)
Zał. nr 3 - Informacja w sprawie podatku rolnego.pdf (375)
Zał. nr 4 - Deklaracja na podatek rolny.pdf (418)
Zał. nr 5 - Informacja w sprawie podatku leśnego.pdf (298)
Zał. nr 6 – Deklaracja na podatek leśny.pdf (302)
zgłoszenie pobytu stałego.pdf (178)
zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego.pdf (169)
zgłoszenie pobytu czasowego.pdf (155)
zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.pdf (243)
Pełnomocnictwo - sprawy z ewidencji ludności.pdf (167)
wniosek o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, z rejestru zamieszkania cudzoziemców.pdf (161)
Wniosek o wykonanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.docx (211)
oświadczenie dla kandydatów-nabór.rtf (147)
kwestionariusz osobowy-nabór.doc (161)
deklaracja-o-wysokosci-oplaty zamieszkałe i niezamieszkałe.pdf (371)
DEKLARACJA-zalacznik-O.pdf (339)
DEKLARACJA-zalacznik-W.pdf (276)
OŚWIADCZENIE o posiadaniu tytułu prawnego do nieruchomości.docx (97)
Wniosek o usuniecie drzew.docx (102)
Zgłoszenie_eksploatacji_przydomowej_oczyszczalni_ścieków_.pdf (74)
wniosek o odpis AU,AM, AZ.docx (35)
Potwierdzenie odbioru odpisu AU,AM, AZ.docx (32)
1. Oferta realizacji zadania publicznego.docx (17)
2. Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego.docx (27)
3. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - tryb pozakonkursowy.DOC (20)
4. Uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego - tryb pozakonkursowy.DOC (19)
5. Aktualizacja harmonogramu zadania publicznego.DOC (20)
6. Aktualizacja kosztorysu zadania publicznego.DOC (17)