Użytkowników on-line: 2
Zalogowanych: 0
A A A Pdf Print16x16 Mail16x16

Formularze do pobrania

Pliki powiązane z artykułem:
wniosek na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.pdf (976)
wniosek o wymeldowanie z pobytu stałego, czasowego.pdf (1078)
wniosek o udostępnienie informacji publicznej.pdf (1215)
zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące.pdf (806)
zgłoszenie podjęcia działalności - zmiany istniejącego wpisu.pdf (1222)
wniosek o ustawienie reklamy.doc (769)
wniosek o udostępnienie danych z ewidencji ludności_ ze zbioru pesel_ z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych_.pdf (774)
wniosek o wydanie decyzji w sprawie lokalizacji_ przebudowy wjazdu_ zjazdu_.pdf (756)
wniosek o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału.doc (1520)
wniosek o zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego.doc (673)
zalacznik do_deklaracji_na_podatek_od_srodkow_transportowych.pdf (565)
wniosek o zwrot podatku akcyzowego.rtf (715)
wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zb. bezodpływowych.doc (547)
wniosek o ustalenie nr porzadkowego.pdf (530)
wniosek_zezwolenia_na_działalność-ochrona przed_bezdomnymi_zwierzetami_prowadzenie schronisk_prowadzenie_grzebowisk_prowadzenie_spalarni.doc (524)
wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z m.p.z.p.doc (799)
formularz_oswiadczenie.doc (842)
oswiadczenie majatkowe radnego.rtf (450)
wniosek na zajęcie pasa drogowego.doc (432)
wniosek o wydanie dowodu osobistego.pdf (602)
wniosek o dowód - nowy.pdf (631)
wniosek o przydział lokalu mieszkaniowego.doc (333)
wniosek o zamianę mieszkania.docx (307)
INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST1.docx (301)
ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.docx (320)
Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie gminy i miasta Nowogrodziec.docx (309)
Wniosek zatwierdzenie podziału dzialki .pdf (305)
Zał. nr 1 - Informacja o nieruchomościach.pdf (604)
Zał. nr 2 – Deklaracja na podatek od nieruchomości.pdf (899)
Zał. nr 3 - Informacja w sprawie podatku rolnego.pdf (497)
Zał. nr 4 - Deklaracja na podatek rolny.pdf (564)
Zał. nr 5 - Informacja w sprawie podatku leśnego.pdf (388)
Zał. nr 6 – Deklaracja na podatek leśny.pdf (394)
zgłoszenie pobytu stałego.pdf (268)
zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego.pdf (258)
zgłoszenie pobytu czasowego.pdf (255)
zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.pdf (336)
Pełnomocnictwo - sprawy z ewidencji ludności.pdf (260)
wniosek o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, z rejestru zamieszkania cudzoziemców.pdf (250)
Wniosek o wykonanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.docx (283)
oświadczenie dla kandydatów-nabór.rtf (217)
kwestionariusz osobowy-nabór.doc (233)
deklaracja-o-wysokosci-oplaty zamieszkałe i niezamieszkałe.pdf (555)
DEKLARACJA-zalacznik-O.pdf (452)
DEKLARACJA-zalacznik-W.pdf (385)
OŚWIADCZENIE o posiadaniu tytułu prawnego do nieruchomości.docx (171)
Zgłoszenie_eksploatacji_przydomowej_oczyszczalni_ścieków_.pdf (153)
wniosek o odpis AU,AM, AZ.docx (130)
Potwierdzenie odbioru odpisu AU,AM, AZ.docx (109)
1. Oferta realizacji zadania publicznego.docx (142)
2. Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego.docx (144)
3. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - tryb pozakonkursowy.DOC (127)
4. Uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego - tryb pozakonkursowy.DOC (147)
5. Aktualizacja harmonogramu zadania publicznego.DOC (121)
6. Aktualizacja kosztorysu zadania publicznego.DOC (127)
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew -osoby fizyczne.docx (78)
Wniosek o usuniecie drzew dla podmiotów.docx (83)