Użytkowników on-line: 1
Zalogowanych: 0
A A A Pdf Print16x16 Mail16x16

Formularze do pobrania

Pliki powiązane z artykułem:
wniosek na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.pdf (1348)
wniosek o wymeldowanie z pobytu stałego, czasowego.pdf (1471)
wniosek o udostępnienie informacji publicznej.pdf (1656)
zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące.pdf (1102)
zgłoszenie podjęcia działalności - zmiany istniejącego wpisu.pdf (1565)
wniosek o ustawienie reklamy.doc (1051)
wniosek o udostępnienie danych z ewidencji ludności_ ze zbioru pesel_ z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych_.pdf (1071)
wniosek o wydanie decyzji w sprawie lokalizacji_ przebudowy wjazdu_ zjazdu_.pdf (1011)
wniosek o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału.doc (1795)
wniosek o zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego.doc (1002)
wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zb. bezodpływowych.doc (804)
wniosek_zezwolenia_na_działalność-ochrona przed_bezdomnymi_zwierzetami_prowadzenie schronisk_prowadzenie_grzebowisk_prowadzenie_spalarni.doc (780)
wniosek na zajęcie pasa drogowego.doc (785)
wniosek o wydanie dowodu osobistego.pdf (940)
wniosek o dowód - nowy.pdf (995)
INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST1.docx (536)
ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.docx (642)
Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie gminy i miasta Nowogrodziec.docx (601)
zgłoszenie pobytu stałego.pdf (529)
zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego.pdf (499)
zgłoszenie pobytu czasowego.pdf (498)
zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.pdf (626)
Pełnomocnictwo - sprawy z ewidencji ludności.pdf (521)
wniosek o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, z rejestru zamieszkania cudzoziemców.pdf (497)
Wniosek o wykonanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.docx (541)
oświadczenie dla kandydatów-nabór.rtf (515)
kwestionariusz osobowy-nabór.doc (506)
deklaracja-o-wysokosci-oplaty zamieszkałe i niezamieszkałe.pdf (1265)
DEKLARACJA-zalacznik-O.pdf (859)
DEKLARACJA-zalacznik-W.pdf (715)
OŚWIADCZENIE o posiadaniu tytułu prawnego do nieruchomości.docx (477)
Zgłoszenie_eksploatacji_przydomowej_oczyszczalni_ścieków_.pdf (472)
1. Oferta realizacji zadania publicznego.docx (553)
2. Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego.docx (580)
3. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - tryb pozakonkursowy.DOC (480)
4. Uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego - tryb pozakonkursowy.DOC (621)
5. Aktualizacja harmonogramu zadania publicznego.DOC (518)
6. Aktualizacja kosztorysu zadania publicznego.DOC (504)
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew -osoby fizyczne.docx (332)
Wniosek o usuniecie drzew dla podmiotów.docx (374)
wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z m.p.z.p.doc (365)
oświadczenie majątkowe wójt....rtf (274)
oświadczenie majątkowe radny.RTF (253)
oświadczenie majątkowe wójt ....pdf (286)
oświadczenie majątkowe radny.pdf (273)
Potwierdzenie odbioru odpisu AU;AM;AZ.docx (858)
wniosek o odpis AU;AM;AZ.docx (177)
Deklaracja na podatek od środków transportowych.pdf (180)
Wniosek o ustalenie numeru porządkowego.pdf (54)
Wniosek o zatwierdzenie podziału nieruchomości.pdf (75)
wniosek o zwrot podatku akcyzowego.pdf (62)
wniosek o przydział lokalu mieszkaniowego.docx (33)
Wniosek o zamianę lokalu mieszkaniowego.docx (29)
Deklaracja o wysokości dochodów.docx (26)
Wniosek o przedłużenie umowy dzierżawy działki przeznaczonej na cele warzywnicze.pdf (33)
Wniosek o rozwiązanie umowy dzierżawy działki przeznaczonej na cele warzywnicze.pdf (29)
Wniosek o sprzedanie najmowanego lokalu mieszkalnego.pdf (30)
Wniosek o wydzierżawienie działki przeznaczonej na cele warzywnicze.pdf (28)
Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z wnioskiem o udzielenie bonifikaty.pdf (30)