Użytkowników on-line: 2
Zalogowanych: 0
A A A Pdf Print16x16 Mail16x16

Formularze do pobrania

Pliki powiązane z artykułem:
wniosek na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.pdf (1483)
wniosek o wymeldowanie z pobytu stałego, czasowego.pdf (1581)
wniosek o udostępnienie informacji publicznej.pdf (1823)
zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące.pdf (1235)
zgłoszenie podjęcia działalności - zmiany istniejącego wpisu.pdf (1681)
wniosek o ustawienie reklamy.doc (1163)
wniosek o udostępnienie danych z ewidencji ludności_ ze zbioru pesel_ z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych_.pdf (1193)
wniosek o wydanie decyzji w sprawie lokalizacji_ przebudowy wjazdu_ zjazdu_.pdf (1167)
wniosek o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału.doc (1914)
wniosek o zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego.doc (1127)
wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zb. bezodpływowych.doc (933)
wniosek_zezwolenia_na_działalność-ochrona przed_bezdomnymi_zwierzetami_prowadzenie schronisk_prowadzenie_grzebowisk_prowadzenie_spalarni.doc (912)
wniosek na zajęcie pasa drogowego.doc (908)
wniosek o wydanie dowodu osobistego.pdf (1064)
wniosek o dowód - nowy.pdf (1133)
INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST1.docx (640)
ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.docx (759)
Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie gminy i miasta Nowogrodziec.docx (742)
zgłoszenie pobytu stałego.pdf (678)
zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego.pdf (643)
zgłoszenie pobytu czasowego.pdf (630)
zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.pdf (737)
Pełnomocnictwo - sprawy z ewidencji ludności.pdf (637)
wniosek o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, z rejestru zamieszkania cudzoziemców.pdf (594)
Wniosek o wykonanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.docx (658)
oświadczenie dla kandydatów-nabór.rtf (657)
kwestionariusz osobowy-nabór.doc (649)
deklaracja-o-wysokosci-oplaty zamieszkałe i niezamieszkałe.pdf (1549)
DEKLARACJA-zalacznik-O.pdf (1015)
DEKLARACJA-zalacznik-W.pdf (861)
OŚWIADCZENIE o posiadaniu tytułu prawnego do nieruchomości.docx (603)
Zgłoszenie_eksploatacji_przydomowej_oczyszczalni_ścieków_.pdf (612)
1. Oferta realizacji zadania publicznego.docx (701)
2. Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego.docx (754)
3. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - tryb pozakonkursowy.DOC (623)
4. Uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego - tryb pozakonkursowy.DOC (758)
5. Aktualizacja harmonogramu zadania publicznego.DOC (662)
6. Aktualizacja kosztorysu zadania publicznego.DOC (644)
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew -osoby fizyczne.docx (473)
Wniosek o usuniecie drzew dla podmiotów.docx (528)
wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z m.p.z.p.doc (512)
oświadczenie majątkowe wójt....rtf (392)
oświadczenie majątkowe radny.RTF (349)
oświadczenie majątkowe wójt ....pdf (403)
oświadczenie majątkowe radny.pdf (403)
Potwierdzenie odbioru odpisu AU;AM;AZ.docx (988)
wniosek o odpis AU;AM;AZ.docx (307)
Deklaracja na podatek od środków transportowych.pdf (307)
Wniosek o ustalenie numeru porządkowego.pdf (193)
Wniosek o zatwierdzenie podziału nieruchomości.pdf (201)
wniosek o zwrot podatku akcyzowego.pdf (124)
wniosek o przydział lokalu mieszkaniowego.docx (93)
Wniosek o zamianę lokalu mieszkaniowego.docx (88)
Deklaracja o wysokości dochodów.docx (86)
Wniosek o przedłużenie umowy dzierżawy działki przeznaczonej na cele warzywnicze.pdf (97)
Wniosek o rozwiązanie umowy dzierżawy działki przeznaczonej na cele warzywnicze.pdf (90)
Wniosek o sprzedanie najmowanego lokalu mieszkalnego.pdf (89)
Wniosek o wydzierżawienie działki przeznaczonej na cele warzywnicze.pdf (84)
Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z wnioskiem o udzielenie bonifikaty.pdf (88)