Użytkowników on-line: 1
Zalogowanych: 0
A A A Pdf Print16x16 Mail16x16

Formularze do pobrania

Pliki powiązane z artykułem:
wniosek na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.pdf (1326)
wniosek o wymeldowanie z pobytu stałego, czasowego.pdf (1454)
wniosek o udostępnienie informacji publicznej.pdf (1634)
zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące.pdf (1079)
zgłoszenie podjęcia działalności - zmiany istniejącego wpisu.pdf (1546)
wniosek o ustawienie reklamy.doc (1034)
wniosek o udostępnienie danych z ewidencji ludności_ ze zbioru pesel_ z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych_.pdf (1053)
wniosek o wydanie decyzji w sprawie lokalizacji_ przebudowy wjazdu_ zjazdu_.pdf (997)
wniosek o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału.doc (1777)
wniosek o zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego.doc (985)
wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zb. bezodpływowych.doc (772)
wniosek_zezwolenia_na_działalność-ochrona przed_bezdomnymi_zwierzetami_prowadzenie schronisk_prowadzenie_grzebowisk_prowadzenie_spalarni.doc (765)
wniosek na zajęcie pasa drogowego.doc (760)
wniosek o wydanie dowodu osobistego.pdf (920)
wniosek o dowód - nowy.pdf (976)
INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST1.docx (510)
ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.docx (621)
Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie gminy i miasta Nowogrodziec.docx (573)
zgłoszenie pobytu stałego.pdf (505)
zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego.pdf (477)
zgłoszenie pobytu czasowego.pdf (482)
zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.pdf (604)
Pełnomocnictwo - sprawy z ewidencji ludności.pdf (504)
wniosek o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, z rejestru zamieszkania cudzoziemców.pdf (483)
Wniosek o wykonanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.docx (519)
oświadczenie dla kandydatów-nabór.rtf (491)
kwestionariusz osobowy-nabór.doc (487)
deklaracja-o-wysokosci-oplaty zamieszkałe i niezamieszkałe.pdf (1232)
DEKLARACJA-zalacznik-O.pdf (842)
DEKLARACJA-zalacznik-W.pdf (698)
OŚWIADCZENIE o posiadaniu tytułu prawnego do nieruchomości.docx (451)
Zgłoszenie_eksploatacji_przydomowej_oczyszczalni_ścieków_.pdf (459)
1. Oferta realizacji zadania publicznego.docx (532)
2. Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego.docx (558)
3. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - tryb pozakonkursowy.DOC (458)
4. Uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego - tryb pozakonkursowy.DOC (594)
5. Aktualizacja harmonogramu zadania publicznego.DOC (495)
6. Aktualizacja kosztorysu zadania publicznego.DOC (484)
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew -osoby fizyczne.docx (319)
Wniosek o usuniecie drzew dla podmiotów.docx (346)
wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z m.p.z.p.doc (349)
oświadczenie majątkowe wójt....rtf (257)
oświadczenie majątkowe radny.RTF (239)
oświadczenie majątkowe wójt ....pdf (274)
oświadczenie majątkowe radny.pdf (252)
Potwierdzenie odbioru odpisu AU;AM;AZ.docx (830)
wniosek o odpis AU;AM;AZ.docx (161)
Deklaracja na podatek od środków transportowych.pdf (163)
Wniosek o ustalenie numeru porządkowego.pdf (40)
Wniosek o zatwierdzenie podziału nieruchomości.pdf (53)
wniosek o zwrot podatku akcyzowego.pdf (48)
wniosek o przydział lokalu mieszkaniowego.docx (17)
Wniosek o zamianę lokalu mieszkaniowego.docx (15)
Deklaracja o wysokości dochodów.docx (14)
Wniosek o przedłużenie umowy dzierżawy działki przeznaczonej na cele warzywnicze.pdf (18)
Wniosek o rozwiązanie umowy dzierżawy działki przeznaczonej na cele warzywnicze.pdf (18)
Wniosek o sprzedanie najmowanego lokalu mieszkalnego.pdf (14)
Wniosek o wydzierżawienie działki przeznaczonej na cele warzywnicze.pdf (17)
Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z wnioskiem o udzielenie bonifikaty.pdf (18)