Użytkowników on-line: 54
Zalogowanych: 0
A A A Pdf Print16x16 Mail16x16

Formularze do pobrania

Pliki powiązane z artykułem:
wniosek na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.pdf (892)
wniosek o wymeldowanie z pobytu stałego, czasowego.pdf (1000)
wniosek o udostępnienie informacji publicznej.pdf (1089)
zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące.pdf (717)
zgłoszenie podjęcia działalności - zmiany istniejącego wpisu.pdf (1144)
wniosek o ustawienie reklamy.doc (704)
wniosek o udostępnienie danych z ewidencji ludności_ ze zbioru pesel_ z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych_.pdf (684)
wniosek o wydanie decyzji w sprawie lokalizacji_ przebudowy wjazdu_ zjazdu_.pdf (682)
wniosek o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału.doc (1446)
wniosek o zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego.doc (602)
zalacznik do_deklaracji_na_podatek_od_srodkow_transportowych.pdf (490)
wniosek o zwrot podatku akcyzowego.rtf (623)
wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zb. bezodpływowych.doc (485)
wniosek o ustalenie nr porzadkowego.pdf (446)
wniosek_zezwolenia_na_działalność-ochrona przed_bezdomnymi_zwierzetami_prowadzenie schronisk_prowadzenie_grzebowisk_prowadzenie_spalarni.doc (468)
wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z m.p.z.p.doc (700)
formularz_oswiadczenie.doc (764)
oswiadczenie majatkowe radnego.rtf (388)
wniosek na zajęcie pasa drogowego.doc (356)
wniosek o wydanie dowodu osobistego.pdf (491)
wniosek o dowód - nowy.pdf (491)
wniosek o przydział lokalu mieszkaniowego.doc (264)
wniosek o zamianę mieszkania.docx (248)
INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST1.docx (239)
ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.docx (260)
Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie gminy i miasta Nowogrodziec.docx (250)
Wniosek zatwierdzenie podziału dzialki .pdf (246)
Zał. nr 1 - Informacja o nieruchomościach.pdf (451)
Zał. nr 2 – Deklaracja na podatek od nieruchomości.pdf (678)
Zał. nr 3 - Informacja w sprawie podatku rolnego.pdf (403)
Zał. nr 4 - Deklaracja na podatek rolny.pdf (446)
Zał. nr 5 - Informacja w sprawie podatku leśnego.pdf (323)
Zał. nr 6 – Deklaracja na podatek leśny.pdf (327)
zgłoszenie pobytu stałego.pdf (192)
zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego.pdf (183)
zgłoszenie pobytu czasowego.pdf (178)
zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.pdf (261)
Pełnomocnictwo - sprawy z ewidencji ludności.pdf (181)
wniosek o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, z rejestru zamieszkania cudzoziemców.pdf (178)
Wniosek o wykonanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.docx (226)
oświadczenie dla kandydatów-nabór.rtf (161)
kwestionariusz osobowy-nabór.doc (175)
deklaracja-o-wysokosci-oplaty zamieszkałe i niezamieszkałe.pdf (404)
DEKLARACJA-zalacznik-O.pdf (363)
DEKLARACJA-zalacznik-W.pdf (296)
OŚWIADCZENIE o posiadaniu tytułu prawnego do nieruchomości.docx (106)
Wniosek o usuniecie drzew.docx (120)
Zgłoszenie_eksploatacji_przydomowej_oczyszczalni_ścieków_.pdf (84)
wniosek o odpis AU,AM, AZ.docx (49)
Potwierdzenie odbioru odpisu AU,AM, AZ.docx (43)
1. Oferta realizacji zadania publicznego.docx (29)
2. Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego.docx (44)
3. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - tryb pozakonkursowy.DOC (37)
4. Uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego - tryb pozakonkursowy.DOC (36)
5. Aktualizacja harmonogramu zadania publicznego.DOC (35)
6. Aktualizacja kosztorysu zadania publicznego.DOC (35)