Użytkowników on-line: 2
Zalogowanych: 0
A A A Pdf Print16x16 Mail16x16

Formularze do pobrania

Pliki powiązane z artykułem:
wniosek na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.pdf (1161)
wniosek o wymeldowanie z pobytu stałego, czasowego.pdf (1278)
wniosek o udostępnienie informacji publicznej.pdf (1464)
zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące.pdf (947)
zgłoszenie podjęcia działalności - zmiany istniejącego wpisu.pdf (1370)
wniosek o ustawienie reklamy.doc (905)
wniosek o udostępnienie danych z ewidencji ludności_ ze zbioru pesel_ z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych_.pdf (915)
wniosek o wydanie decyzji w sprawie lokalizacji_ przebudowy wjazdu_ zjazdu_.pdf (890)
wniosek o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału.doc (1653)
wniosek o zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego.doc (833)
wniosek o zwrot podatku akcyzowego.rtf (886)
wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zb. bezodpływowych.doc (662)
wniosek o ustalenie nr porzadkowego.pdf (647)
wniosek_zezwolenia_na_działalność-ochrona przed_bezdomnymi_zwierzetami_prowadzenie schronisk_prowadzenie_grzebowisk_prowadzenie_spalarni.doc (654)
wniosek na zajęcie pasa drogowego.doc (592)
wniosek o wydanie dowodu osobistego.pdf (761)
wniosek o dowód - nowy.pdf (791)
wniosek o przydział lokalu mieszkaniowego.doc (463)
wniosek o zamianę mieszkania.docx (416)
INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST1.docx (417)
ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.docx (449)
Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie gminy i miasta Nowogrodziec.docx (455)
Wniosek zatwierdzenie podziału dzialki .pdf (428)
Zał. nr 1 - Informacja o nieruchomościach.pdf (914)
Zał. nr 2 – Deklaracja na podatek od nieruchomości.pdf (1274)
Zał. nr 3 - Informacja w sprawie podatku rolnego.pdf (737)
Zał. nr 4 - Deklaracja na podatek rolny.pdf (880)
Zał. nr 5 - Informacja w sprawie podatku leśnego.pdf (588)
Zał. nr 6 – Deklaracja na podatek leśny.pdf (580)
zgłoszenie pobytu stałego.pdf (403)
zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego.pdf (391)
zgłoszenie pobytu czasowego.pdf (387)
zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.pdf (497)
Pełnomocnictwo - sprawy z ewidencji ludności.pdf (424)
wniosek o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, z rejestru zamieszkania cudzoziemców.pdf (382)
Wniosek o wykonanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.docx (415)
oświadczenie dla kandydatów-nabór.rtf (349)
kwestionariusz osobowy-nabór.doc (350)
deklaracja-o-wysokosci-oplaty zamieszkałe i niezamieszkałe.pdf (892)
DEKLARACJA-zalacznik-O.pdf (622)
DEKLARACJA-zalacznik-W.pdf (525)
OŚWIADCZENIE o posiadaniu tytułu prawnego do nieruchomości.docx (310)
Zgłoszenie_eksploatacji_przydomowej_oczyszczalni_ścieków_.pdf (279)
1. Oferta realizacji zadania publicznego.docx (343)
2. Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego.docx (351)
3. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - tryb pozakonkursowy.DOC (311)
4. Uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego - tryb pozakonkursowy.DOC (351)
5. Aktualizacja harmonogramu zadania publicznego.DOC (325)
6. Aktualizacja kosztorysu zadania publicznego.DOC (313)
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew -osoby fizyczne.docx (231)
Wniosek o usuniecie drzew dla podmiotów.docx (233)
wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z m.p.z.p.doc (190)
oświadczenie majątkowe wójt....rtf (147)
oświadczenie majątkowe radny.RTF (114)
oświadczenie majątkowe wójt ....pdf (151)
oświadczenie majątkowe radny.pdf (130)
Potwierdzenie odbioru odpisu AU;AM;AZ.docx (51)
wniosek o odpis AU;AM;AZ.docx (60)
Deklaracja na podatek od środków transportowych.pdf (48)