Użytkowników on-line: 2
Zalogowanych: 0
A A A Pdf Print16x16 Mail16x16

Formularze do pobrania

Pliki powiązane z artykułem:
wniosek na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.pdf (1509)
wniosek o wymeldowanie z pobytu stałego, czasowego.pdf (1605)
wniosek o udostępnienie informacji publicznej.pdf (1861)
zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące.pdf (1264)
zgłoszenie podjęcia działalności - zmiany istniejącego wpisu.pdf (1700)
wniosek o ustawienie reklamy.doc (1182)
wniosek o udostępnienie danych z ewidencji ludności_ ze zbioru pesel_ z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych_.pdf (1220)
wniosek o wydanie decyzji w sprawie lokalizacji_ przebudowy wjazdu_ zjazdu_.pdf (1195)
wniosek o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału.doc (1943)
wniosek o zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego.doc (1156)
wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zb. bezodpływowych.doc (951)
wniosek_zezwolenia_na_działalność-ochrona przed_bezdomnymi_zwierzetami_prowadzenie schronisk_prowadzenie_grzebowisk_prowadzenie_spalarni.doc (939)
wniosek na zajęcie pasa drogowego.doc (944)
wniosek o wydanie dowodu osobistego.pdf (1086)
wniosek o dowód - nowy.pdf (1159)
INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST1.docx (661)
ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.docx (782)
Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie gminy i miasta Nowogrodziec.docx (767)
zgłoszenie pobytu stałego.pdf (714)
zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego.pdf (675)
zgłoszenie pobytu czasowego.pdf (648)
zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.pdf (757)
Pełnomocnictwo - sprawy z ewidencji ludności.pdf (656)
wniosek o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, z rejestru zamieszkania cudzoziemców.pdf (612)
Wniosek o wykonanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.docx (686)
oświadczenie dla kandydatów-nabór.rtf (692)
kwestionariusz osobowy-nabór.doc (674)
deklaracja-o-wysokosci-oplaty zamieszkałe i niezamieszkałe.pdf (1599)
DEKLARACJA-zalacznik-O.pdf (1062)
DEKLARACJA-zalacznik-W.pdf (892)
OŚWIADCZENIE o posiadaniu tytułu prawnego do nieruchomości.docx (630)
Zgłoszenie_eksploatacji_przydomowej_oczyszczalni_ścieków_.pdf (631)
1. Oferta realizacji zadania publicznego.docx (731)
2. Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego.docx (792)
3. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - tryb pozakonkursowy.DOC (644)
4. Uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego - tryb pozakonkursowy.DOC (787)
5. Aktualizacja harmonogramu zadania publicznego.DOC (697)
6. Aktualizacja kosztorysu zadania publicznego.DOC (678)
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew -osoby fizyczne.docx (498)
Wniosek o usuniecie drzew dla podmiotów.docx (559)
wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z m.p.z.p.doc (550)
oświadczenie majątkowe wójt....rtf (419)
oświadczenie majątkowe radny.RTF (367)
oświadczenie majątkowe wójt ....pdf (430)
oświadczenie majątkowe radny.pdf (439)
Potwierdzenie odbioru odpisu AU;AM;AZ.docx (1027)
wniosek o odpis AU;AM;AZ.docx (340)
Deklaracja na podatek od środków transportowych.pdf (335)
Wniosek o ustalenie numeru porządkowego.pdf (209)
Wniosek o zatwierdzenie podziału nieruchomości.pdf (219)
wniosek o zwrot podatku akcyzowego.pdf (140)
wniosek o przydział lokalu mieszkaniowego.docx (111)
Wniosek o zamianę lokalu mieszkaniowego.docx (105)
Deklaracja o wysokości dochodów.docx (102)
Wniosek o przedłużenie umowy dzierżawy działki przeznaczonej na cele warzywnicze.pdf (114)
Wniosek o rozwiązanie umowy dzierżawy działki przeznaczonej na cele warzywnicze.pdf (106)
Wniosek o sprzedanie najmowanego lokalu mieszkalnego.pdf (108)
Wniosek o wydzierżawienie działki przeznaczonej na cele warzywnicze.pdf (104)
Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z wnioskiem o udzielenie bonifikaty.pdf (104)