Użytkowników on-line: 2
Zalogowanych: 0
A A A Pdf Print16x16 Mail16x16

Formularze do pobrania

Pliki powiązane z artykułem:
wniosek na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.pdf (832)
wniosek o wydanie odpisu skróconego, zupełnego aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu.pdf (929)
wniosek o wymeldowanie z pobytu stałego, czasowego.pdf (925)
wzór oferty realizacji zadania publicznego dla organizacji pozarządowej, podmiotu, jednostki organizacyjnej.pdf (787)
wniosek o udostępnienie informacji publicznej.pdf (975)
zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące.pdf (646)
zgłoszenie podjęcia działalności - zmiany istniejącego wpisu.pdf (1076)
wniosek o ustawienie reklamy.doc (650)
wniosek o udostępnienie danych z ewidencji ludności_ ze zbioru pesel_ z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych_.pdf (599)
wniosek o wydanie decyzji w sprawie lokalizacji_ przebudowy wjazdu_ zjazdu_.pdf (620)
wniosek o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału.doc (1356)
wniosek o zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego.doc (537)
kwestionariusz osobowy-osoby ubiegajacej się-do naboru.doc (459)
zalacznik do_deklaracji_na_podatek_od_srodkow_transportowych.pdf (430)
wniosek o zwrot podatku akcyzowego.rtf (562)
wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zb. bezodpływowych.doc (428)
wniosek o ustalenie nr porzadkowego.pdf (375)
wniosek_zezwolenia_na_działalność-ochrona przed_bezdomnymi_zwierzetami_prowadzenie schronisk_prowadzenie_grzebowisk_prowadzenie_spalarni.doc (418)
wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z m.p.z.p.doc (617)
formularz_oswiadczenie.doc (650)
oswiadczenie majatkowe radnego.rtf (326)
wniosek na zajęcie pasa drogowego.doc (274)
wniosek o wydanie dowodu osobistego.pdf (389)
wzor_oferty_realizacji_zadania_publicznego.doc (187)
wzor_sprawozdania_z_wykonania_zadania _publicznego.docx (187)
wniosek o dowód - nowy.pdf (384)
wniosek o przydział lokalu mieszkaniowego.doc (198)
wniosek o zamianę mieszkania.docx (191)
INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST1.docx (189)
ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.docx (196)
Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie gminy i miasta Nowogrodziec.docx (190)
Wniosek zatwierdzenie podziału dzialki .pdf (172)
Zał. nr 1 - Informacja o nieruchomościach.pdf (315)
Zał. nr 2 – Deklaracja na podatek od nieruchomości.pdf (532)
Zał. nr 3 - Informacja w sprawie podatku rolnego.pdf (260)
Zał. nr 4 - Deklaracja na podatek rolny.pdf (299)
Zał. nr 5 - Informacja w sprawie podatku leśnego.pdf (203)
Zał. nr 6 – Deklaracja na podatek leśny.pdf (197)
zgłoszenie pobytu stałego.pdf (127)
zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego.pdf (122)
zgłoszenie pobytu czasowego.pdf (111)
zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.pdf (129)
Pełnomocnictwo - sprawy z ewidencji ludności.pdf (118)
wniosek o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, z rejestru zamieszkania cudzoziemców.pdf (112)
Wniosek o wykonanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.docx (167)
oświadczenie dla kandydatów-nabór.rtf (105)
kwestionariusz osobowy-nabór.doc (102)
deklaracja-o-wysokosci-oplaty zamieszkałe i niezamieszkałe.pdf (252)
DEKLARACJA-zalacznik-O.pdf (236)
DEKLARACJA-zalacznik-W.pdf (198)
OŚWIADCZENIE o posiadaniu tytułu prawnego do nieruchomości.docx (54)
Wniosek o usuniecie drzew.docx (56)
Zgłoszenie_eksploatacji_przydomowej_oczyszczalni_ścieków_.pdf (35)