Użytkowników on-line: 1
Zalogowanych: 0
A A A Pdf Print16x16 Mail16x16

Formularze do pobrania

Pliki powiązane z artykułem:
wniosek na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.pdf (1525)
wniosek o wymeldowanie z pobytu stałego, czasowego.pdf (1612)
wniosek o udostępnienie informacji publicznej.pdf (1882)
zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące.pdf (1280)
zgłoszenie podjęcia działalności - zmiany istniejącego wpisu.pdf (1711)
wniosek o ustawienie reklamy.doc (1189)
wniosek o udostępnienie danych z ewidencji ludności_ ze zbioru pesel_ z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych_.pdf (1231)
wniosek o wydanie decyzji w sprawie lokalizacji_ przebudowy wjazdu_ zjazdu_.pdf (1208)
wniosek o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału.doc (1955)
wniosek o zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego.doc (1169)
wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zb. bezodpływowych.doc (969)
wniosek_zezwolenia_na_działalność-ochrona przed_bezdomnymi_zwierzetami_prowadzenie schronisk_prowadzenie_grzebowisk_prowadzenie_spalarni.doc (952)
wniosek na zajęcie pasa drogowego.doc (957)
wniosek o wydanie dowodu osobistego.pdf (1096)
wniosek o dowód - nowy.pdf (1173)
INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST1.docx (668)
ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.docx (796)
Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie gminy i miasta Nowogrodziec.docx (776)
zgłoszenie pobytu stałego.pdf (724)
zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego.pdf (691)
zgłoszenie pobytu czasowego.pdf (658)
zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.pdf (766)
Pełnomocnictwo - sprawy z ewidencji ludności.pdf (664)
wniosek o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, z rejestru zamieszkania cudzoziemców.pdf (619)
Wniosek o wykonanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.docx (697)
oświadczenie dla kandydatów-nabór.rtf (708)
kwestionariusz osobowy-nabór.doc (686)
deklaracja-o-wysokosci-oplaty zamieszkałe i niezamieszkałe.pdf (1618)
DEKLARACJA-zalacznik-O.pdf (1079)
DEKLARACJA-zalacznik-W.pdf (905)
OŚWIADCZENIE o posiadaniu tytułu prawnego do nieruchomości.docx (642)
Zgłoszenie_eksploatacji_przydomowej_oczyszczalni_ścieków_.pdf (645)
1. Oferta realizacji zadania publicznego.docx (746)
2. Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego.docx (808)
3. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - tryb pozakonkursowy.DOC (654)
4. Uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego - tryb pozakonkursowy.DOC (799)
5. Aktualizacja harmonogramu zadania publicznego.DOC (717)
6. Aktualizacja kosztorysu zadania publicznego.DOC (696)
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew -osoby fizyczne.docx (512)
Wniosek o usuniecie drzew dla podmiotów.docx (572)
wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z m.p.z.p.doc (559)
oświadczenie majątkowe wójt....rtf (428)
oświadczenie majątkowe radny.RTF (373)
oświadczenie majątkowe wójt ....pdf (448)
oświadczenie majątkowe radny.pdf (448)
Potwierdzenie odbioru odpisu AU;AM;AZ.docx (1041)
wniosek o odpis AU;AM;AZ.docx (352)
Deklaracja na podatek od środków transportowych.pdf (348)
Wniosek o ustalenie numeru porządkowego.pdf (215)
Wniosek o zatwierdzenie podziału nieruchomości.pdf (223)
wniosek o zwrot podatku akcyzowego.pdf (144)
wniosek o przydział lokalu mieszkaniowego.docx (117)
Wniosek o zamianę lokalu mieszkaniowego.docx (112)
Deklaracja o wysokości dochodów.docx (110)
Wniosek o przedłużenie umowy dzierżawy działki przeznaczonej na cele warzywnicze.pdf (122)
Wniosek o rozwiązanie umowy dzierżawy działki przeznaczonej na cele warzywnicze.pdf (115)
Wniosek o sprzedanie najmowanego lokalu mieszkalnego.pdf (113)
Wniosek o wydzierżawienie działki przeznaczonej na cele warzywnicze.pdf (110)
Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z wnioskiem o udzielenie bonifikaty.pdf (110)