Użytkowników on-line: 1
Zalogowanych: 0
A A A Pdf Print16x16 Mail16x16

Formularze do pobrania

Pliki powiązane z artykułem:
wniosek na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.pdf (1459)
wniosek o wymeldowanie z pobytu stałego, czasowego.pdf (1567)
wniosek o udostępnienie informacji publicznej.pdf (1792)
zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące.pdf (1213)
zgłoszenie podjęcia działalności - zmiany istniejącego wpisu.pdf (1663)
wniosek o ustawienie reklamy.doc (1150)
wniosek o udostępnienie danych z ewidencji ludności_ ze zbioru pesel_ z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych_.pdf (1169)
wniosek o wydanie decyzji w sprawie lokalizacji_ przebudowy wjazdu_ zjazdu_.pdf (1145)
wniosek o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału.doc (1891)
wniosek o zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego.doc (1102)
wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zb. bezodpływowych.doc (905)
wniosek_zezwolenia_na_działalność-ochrona przed_bezdomnymi_zwierzetami_prowadzenie schronisk_prowadzenie_grzebowisk_prowadzenie_spalarni.doc (890)
wniosek na zajęcie pasa drogowego.doc (888)
wniosek o wydanie dowodu osobistego.pdf (1048)
wniosek o dowód - nowy.pdf (1106)
INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST1.docx (628)
ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.docx (742)
Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie gminy i miasta Nowogrodziec.docx (725)
zgłoszenie pobytu stałego.pdf (645)
zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego.pdf (617)
zgłoszenie pobytu czasowego.pdf (616)
zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.pdf (724)
Pełnomocnictwo - sprawy z ewidencji ludności.pdf (616)
wniosek o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, z rejestru zamieszkania cudzoziemców.pdf (581)
Wniosek o wykonanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.docx (641)
oświadczenie dla kandydatów-nabór.rtf (630)
kwestionariusz osobowy-nabór.doc (619)
deklaracja-o-wysokosci-oplaty zamieszkałe i niezamieszkałe.pdf (1519)
DEKLARACJA-zalacznik-O.pdf (987)
DEKLARACJA-zalacznik-W.pdf (841)
OŚWIADCZENIE o posiadaniu tytułu prawnego do nieruchomości.docx (587)
Zgłoszenie_eksploatacji_przydomowej_oczyszczalni_ścieków_.pdf (592)
1. Oferta realizacji zadania publicznego.docx (676)
2. Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego.docx (716)
3. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - tryb pozakonkursowy.DOC (608)
4. Uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego - tryb pozakonkursowy.DOC (735)
5. Aktualizacja harmonogramu zadania publicznego.DOC (638)
6. Aktualizacja kosztorysu zadania publicznego.DOC (620)
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew -osoby fizyczne.docx (450)
Wniosek o usuniecie drzew dla podmiotów.docx (502)
wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z m.p.z.p.doc (484)
oświadczenie majątkowe wójt....rtf (374)
oświadczenie majątkowe radny.RTF (338)
oświadczenie majątkowe wójt ....pdf (383)
oświadczenie majątkowe radny.pdf (379)
Potwierdzenie odbioru odpisu AU;AM;AZ.docx (960)
wniosek o odpis AU;AM;AZ.docx (280)
Deklaracja na podatek od środków transportowych.pdf (287)
Wniosek o ustalenie numeru porządkowego.pdf (179)
Wniosek o zatwierdzenie podziału nieruchomości.pdf (188)
wniosek o zwrot podatku akcyzowego.pdf (113)
wniosek o przydział lokalu mieszkaniowego.docx (78)
Wniosek o zamianę lokalu mieszkaniowego.docx (75)
Deklaracja o wysokości dochodów.docx (74)
Wniosek o przedłużenie umowy dzierżawy działki przeznaczonej na cele warzywnicze.pdf (84)
Wniosek o rozwiązanie umowy dzierżawy działki przeznaczonej na cele warzywnicze.pdf (77)
Wniosek o sprzedanie najmowanego lokalu mieszkalnego.pdf (74)
Wniosek o wydzierżawienie działki przeznaczonej na cele warzywnicze.pdf (72)
Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z wnioskiem o udzielenie bonifikaty.pdf (76)