Użytkowników on-line: 1
Zalogowanych: 0
A A A Pdf Print16x16 Mail16x16

Formularze do pobrania

Pliki powiązane z artykułem:
wniosek na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.pdf (905)
wniosek o wymeldowanie z pobytu stałego, czasowego.pdf (1015)
wniosek o udostępnienie informacji publicznej.pdf (1103)
zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące.pdf (735)
zgłoszenie podjęcia działalności - zmiany istniejącego wpisu.pdf (1159)
wniosek o ustawienie reklamy.doc (715)
wniosek o udostępnienie danych z ewidencji ludności_ ze zbioru pesel_ z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych_.pdf (700)
wniosek o wydanie decyzji w sprawie lokalizacji_ przebudowy wjazdu_ zjazdu_.pdf (694)
wniosek o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału.doc (1460)
wniosek o zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego.doc (618)
zalacznik do_deklaracji_na_podatek_od_srodkow_transportowych.pdf (505)
wniosek o zwrot podatku akcyzowego.rtf (649)
wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zb. bezodpływowych.doc (495)
wniosek o ustalenie nr porzadkowego.pdf (463)
wniosek_zezwolenia_na_działalność-ochrona przed_bezdomnymi_zwierzetami_prowadzenie schronisk_prowadzenie_grzebowisk_prowadzenie_spalarni.doc (479)
wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z m.p.z.p.doc (717)
formularz_oswiadczenie.doc (779)
oswiadczenie majatkowe radnego.rtf (398)
wniosek na zajęcie pasa drogowego.doc (369)
wniosek o wydanie dowodu osobistego.pdf (520)
wniosek o dowód - nowy.pdf (528)
wniosek o przydział lokalu mieszkaniowego.doc (280)
wniosek o zamianę mieszkania.docx (259)
INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST1.docx (248)
ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.docx (270)
Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie gminy i miasta Nowogrodziec.docx (259)
Wniosek zatwierdzenie podziału dzialki .pdf (255)
Zał. nr 1 - Informacja o nieruchomościach.pdf (477)
Zał. nr 2 – Deklaracja na podatek od nieruchomości.pdf (699)
Zał. nr 3 - Informacja w sprawie podatku rolnego.pdf (420)
Zał. nr 4 - Deklaracja na podatek rolny.pdf (463)
Zał. nr 5 - Informacja w sprawie podatku leśnego.pdf (336)
Zał. nr 6 – Deklaracja na podatek leśny.pdf (338)
zgłoszenie pobytu stałego.pdf (209)
zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego.pdf (197)
zgłoszenie pobytu czasowego.pdf (198)
zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.pdf (276)
Pełnomocnictwo - sprawy z ewidencji ludności.pdf (197)
wniosek o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, z rejestru zamieszkania cudzoziemców.pdf (189)
Wniosek o wykonanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.docx (236)
oświadczenie dla kandydatów-nabór.rtf (175)
kwestionariusz osobowy-nabór.doc (191)
deklaracja-o-wysokosci-oplaty zamieszkałe i niezamieszkałe.pdf (441)
DEKLARACJA-zalacznik-O.pdf (381)
DEKLARACJA-zalacznik-W.pdf (320)
OŚWIADCZENIE o posiadaniu tytułu prawnego do nieruchomości.docx (121)
Zgłoszenie_eksploatacji_przydomowej_oczyszczalni_ścieków_.pdf (104)
wniosek o odpis AU,AM, AZ.docx (73)
Potwierdzenie odbioru odpisu AU,AM, AZ.docx (56)
1. Oferta realizacji zadania publicznego.docx (48)
2. Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego.docx (63)
3. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - tryb pozakonkursowy.DOC (59)
4. Uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego - tryb pozakonkursowy.DOC (56)
5. Aktualizacja harmonogramu zadania publicznego.DOC (50)
6. Aktualizacja kosztorysu zadania publicznego.DOC (51)
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew -osoby fizyczne.docx (12)
Wniosek o usuniecie drzew dla podmiotów.docx (9)