Użytkowników on-line: 1
Zalogowanych: 0
A A A Pdf Print16x16 Mail16x16

Formularze do pobrania

Pliki powiązane z artykułem:
wniosek na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.pdf (1296)
wniosek o wymeldowanie z pobytu stałego, czasowego.pdf (1423)
wniosek o udostępnienie informacji publicznej.pdf (1591)
zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące.pdf (1058)
zgłoszenie podjęcia działalności - zmiany istniejącego wpisu.pdf (1523)
wniosek o ustawienie reklamy.doc (1013)
wniosek o udostępnienie danych z ewidencji ludności_ ze zbioru pesel_ z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych_.pdf (1032)
wniosek o wydanie decyzji w sprawie lokalizacji_ przebudowy wjazdu_ zjazdu_.pdf (977)
wniosek o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału.doc (1755)
wniosek o zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego.doc (960)
wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zb. bezodpływowych.doc (741)
wniosek_zezwolenia_na_działalność-ochrona przed_bezdomnymi_zwierzetami_prowadzenie schronisk_prowadzenie_grzebowisk_prowadzenie_spalarni.doc (745)
wniosek na zajęcie pasa drogowego.doc (720)
wniosek o wydanie dowodu osobistego.pdf (889)
wniosek o dowód - nowy.pdf (952)
wniosek o przydział lokalu mieszkaniowego.doc (581)
wniosek o zamianę mieszkania.docx (497)
INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST1.docx (489)
ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.docx (598)
Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie gminy i miasta Nowogrodziec.docx (548)
zgłoszenie pobytu stałego.pdf (483)
zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego.pdf (461)
zgłoszenie pobytu czasowego.pdf (459)
zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.pdf (585)
Pełnomocnictwo - sprawy z ewidencji ludności.pdf (487)
wniosek o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, z rejestru zamieszkania cudzoziemców.pdf (457)
Wniosek o wykonanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.docx (492)
oświadczenie dla kandydatów-nabór.rtf (461)
kwestionariusz osobowy-nabór.doc (456)
deklaracja-o-wysokosci-oplaty zamieszkałe i niezamieszkałe.pdf (1141)
DEKLARACJA-zalacznik-O.pdf (806)
DEKLARACJA-zalacznik-W.pdf (666)
OŚWIADCZENIE o posiadaniu tytułu prawnego do nieruchomości.docx (424)
Zgłoszenie_eksploatacji_przydomowej_oczyszczalni_ścieków_.pdf (432)
1. Oferta realizacji zadania publicznego.docx (498)
2. Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego.docx (522)
3. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - tryb pozakonkursowy.DOC (431)
4. Uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego - tryb pozakonkursowy.DOC (548)
5. Aktualizacja harmonogramu zadania publicznego.DOC (462)
6. Aktualizacja kosztorysu zadania publicznego.DOC (449)
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew -osoby fizyczne.docx (301)
Wniosek o usuniecie drzew dla podmiotów.docx (319)
wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z m.p.z.p.doc (323)
oświadczenie majątkowe wójt....rtf (229)
oświadczenie majątkowe radny.RTF (204)
oświadczenie majątkowe wójt ....pdf (251)
oświadczenie majątkowe radny.pdf (220)
Potwierdzenie odbioru odpisu AU;AM;AZ.docx (755)
wniosek o odpis AU;AM;AZ.docx (134)
Deklaracja na podatek od środków transportowych.pdf (134)
Wniosek o ustalenie numeru porządkowego.pdf (22)
Wniosek o zatwierdzenie podziału nieruchomości.pdf (30)
wniosek o zwrot podatku akcyzowego.pdf (32)