Użytkowników on-line: 1
Zalogowanych: 0
A A A Pdf Print16x16 Mail16x16

Formularze do pobrania

Pliki powiązane z artykułem:
wniosek na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.pdf (1556)
wniosek o wymeldowanie z pobytu stałego, czasowego.pdf (1638)
wniosek o udostępnienie informacji publicznej.pdf (1931)
zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące.pdf (1316)
zgłoszenie podjęcia działalności - zmiany istniejącego wpisu.pdf (1734)
wniosek o ustawienie reklamy.doc (1213)
wniosek o udostępnienie danych z ewidencji ludności_ ze zbioru pesel_ z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych_.pdf (1258)
wniosek o wydanie decyzji w sprawie lokalizacji_ przebudowy wjazdu_ zjazdu_.pdf (1239)
wniosek o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału.doc (1987)
wniosek o zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego.doc (1212)
wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zb. bezodpływowych.doc (993)
wniosek_zezwolenia_na_działalność-ochrona przed_bezdomnymi_zwierzetami_prowadzenie schronisk_prowadzenie_grzebowisk_prowadzenie_spalarni.doc (991)
wniosek na zajęcie pasa drogowego.doc (987)
wniosek o wydanie dowodu osobistego.pdf (1124)
wniosek o dowód - nowy.pdf (1204)
INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST1.docx (691)
ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.docx (836)
Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie gminy i miasta Nowogrodziec.docx (815)
zgłoszenie pobytu stałego.pdf (756)
zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego.pdf (723)
zgłoszenie pobytu czasowego.pdf (689)
zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.pdf (794)
Pełnomocnictwo - sprawy z ewidencji ludności.pdf (686)
wniosek o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, z rejestru zamieszkania cudzoziemców.pdf (640)
Wniosek o wykonanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.docx (730)
oświadczenie dla kandydatów-nabór.rtf (746)
kwestionariusz osobowy-nabór.doc (730)
deklaracja-o-wysokosci-oplaty zamieszkałe i niezamieszkałe.pdf (1657)
DEKLARACJA-zalacznik-O.pdf (1133)
DEKLARACJA-zalacznik-W.pdf (938)
OŚWIADCZENIE o posiadaniu tytułu prawnego do nieruchomości.docx (677)
Zgłoszenie_eksploatacji_przydomowej_oczyszczalni_ścieków_.pdf (667)
1. Oferta realizacji zadania publicznego.docx (789)
2. Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego.docx (844)
3. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - tryb pozakonkursowy.DOC (680)
4. Uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego - tryb pozakonkursowy.DOC (840)
5. Aktualizacja harmonogramu zadania publicznego.DOC (762)
6. Aktualizacja kosztorysu zadania publicznego.DOC (743)
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew -osoby fizyczne.docx (550)
Wniosek o usuniecie drzew dla podmiotów.docx (608)
wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z m.p.z.p.doc (599)
oświadczenie majątkowe wójt....rtf (467)
oświadczenie majątkowe radny.RTF (392)
oświadczenie majątkowe wójt ....pdf (488)
oświadczenie majątkowe radny.pdf (482)
Potwierdzenie odbioru odpisu AU;AM;AZ.docx (1103)
wniosek o odpis AU;AM;AZ.docx (380)
Deklaracja na podatek od środków transportowych.pdf (378)
Wniosek o ustalenie numeru porządkowego.pdf (238)
Wniosek o zatwierdzenie podziału nieruchomości.pdf (241)
wniosek o zwrot podatku akcyzowego.pdf (162)
wniosek o przydział lokalu mieszkaniowego.docx (137)
Wniosek o zamianę lokalu mieszkaniowego.docx (128)
Deklaracja o wysokości dochodów.docx (128)
Wniosek o przedłużenie umowy dzierżawy działki przeznaczonej na cele warzywnicze.pdf (145)
Wniosek o rozwiązanie umowy dzierżawy działki przeznaczonej na cele warzywnicze.pdf (132)
Wniosek o sprzedanie najmowanego lokalu mieszkalnego.pdf (130)
Wniosek o wydzierżawienie działki przeznaczonej na cele warzywnicze.pdf (132)
Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z wnioskiem o udzielenie bonifikaty.pdf (130)