Użytkowników on-line: 1
Zalogowanych: 0
A A A Pdf Print16x16 Mail16x16

Formularze do pobrania

Pliki powiązane z artykułem:
wniosek na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.pdf (1092)
wniosek o wymeldowanie z pobytu stałego, czasowego.pdf (1209)
wniosek o udostępnienie informacji publicznej.pdf (1404)
zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące.pdf (906)
zgłoszenie podjęcia działalności - zmiany istniejącego wpisu.pdf (1333)
wniosek o ustawienie reklamy.doc (868)
wniosek o udostępnienie danych z ewidencji ludności_ ze zbioru pesel_ z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych_.pdf (882)
wniosek o wydanie decyzji w sprawie lokalizacji_ przebudowy wjazdu_ zjazdu_.pdf (857)
wniosek o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału.doc (1628)
wniosek o zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego.doc (793)
zalacznik do_deklaracji_na_podatek_od_srodkow_transportowych.pdf (650)
wniosek o zwrot podatku akcyzowego.rtf (828)
wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zb. bezodpływowych.doc (635)
wniosek o ustalenie nr porzadkowego.pdf (622)
wniosek_zezwolenia_na_działalność-ochrona przed_bezdomnymi_zwierzetami_prowadzenie schronisk_prowadzenie_grzebowisk_prowadzenie_spalarni.doc (623)
wniosek na zajęcie pasa drogowego.doc (555)
wniosek o wydanie dowodu osobistego.pdf (722)
wniosek o dowód - nowy.pdf (747)
wniosek o przydział lokalu mieszkaniowego.doc (429)
wniosek o zamianę mieszkania.docx (389)
INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST1.docx (389)
ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.docx (409)
Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie gminy i miasta Nowogrodziec.docx (393)
Wniosek zatwierdzenie podziału dzialki .pdf (395)
Zał. nr 1 - Informacja o nieruchomościach.pdf (799)
Zał. nr 2 – Deklaracja na podatek od nieruchomości.pdf (1085)
Zał. nr 3 - Informacja w sprawie podatku rolnego.pdf (655)
Zał. nr 4 - Deklaracja na podatek rolny.pdf (743)
Zał. nr 5 - Informacja w sprawie podatku leśnego.pdf (511)
Zał. nr 6 – Deklaracja na podatek leśny.pdf (511)
zgłoszenie pobytu stałego.pdf (384)
zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego.pdf (363)
zgłoszenie pobytu czasowego.pdf (366)
zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.pdf (448)
Pełnomocnictwo - sprawy z ewidencji ludności.pdf (394)
wniosek o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, z rejestru zamieszkania cudzoziemców.pdf (358)
Wniosek o wykonanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.docx (373)
oświadczenie dla kandydatów-nabór.rtf (317)
kwestionariusz osobowy-nabór.doc (318)
deklaracja-o-wysokosci-oplaty zamieszkałe i niezamieszkałe.pdf (756)
DEKLARACJA-zalacznik-O.pdf (561)
DEKLARACJA-zalacznik-W.pdf (476)
OŚWIADCZENIE o posiadaniu tytułu prawnego do nieruchomości.docx (272)
Zgłoszenie_eksploatacji_przydomowej_oczyszczalni_ścieków_.pdf (243)
1. Oferta realizacji zadania publicznego.docx (274)
2. Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego.docx (288)
3. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - tryb pozakonkursowy.DOC (260)
4. Uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego - tryb pozakonkursowy.DOC (291)
5. Aktualizacja harmonogramu zadania publicznego.DOC (271)
6. Aktualizacja kosztorysu zadania publicznego.DOC (263)
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew -osoby fizyczne.docx (196)
Wniosek o usuniecie drzew dla podmiotów.docx (197)
wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z m.p.z.p.doc (139)
oświadczenie majątkowe wójt....rtf (109)
oświadczenie majątkowe radny.RTF (80)
oświadczenie majątkowe wójt ....pdf (110)
oświadczenie majątkowe radny.pdf (86)
Potwierdzenie odbioru odpisu AU;AM;AZ.docx (21)
wniosek o odpis AU;AM;AZ.docx (27)