Użytkowników on-line: 1
Zalogowanych: 0
A A A Pdf Print16x16 Mail16x16

Formularze do pobrania

Pliki powiązane z artykułem:
wniosek na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.pdf (1253)
wniosek o wymeldowanie z pobytu stałego, czasowego.pdf (1378)
wniosek o udostępnienie informacji publicznej.pdf (1542)
zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące.pdf (1024)
zgłoszenie podjęcia działalności - zmiany istniejącego wpisu.pdf (1470)
wniosek o ustawienie reklamy.doc (984)
wniosek o udostępnienie danych z ewidencji ludności_ ze zbioru pesel_ z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych_.pdf (996)
wniosek o wydanie decyzji w sprawie lokalizacji_ przebudowy wjazdu_ zjazdu_.pdf (947)
wniosek o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału.doc (1726)
wniosek o zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego.doc (920)
wniosek o zwrot podatku akcyzowego.rtf (951)
wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zb. bezodpływowych.doc (712)
wniosek o ustalenie nr porzadkowego.pdf (705)
wniosek_zezwolenia_na_działalność-ochrona przed_bezdomnymi_zwierzetami_prowadzenie schronisk_prowadzenie_grzebowisk_prowadzenie_spalarni.doc (721)
wniosek na zajęcie pasa drogowego.doc (677)
wniosek o wydanie dowodu osobistego.pdf (845)
wniosek o dowód - nowy.pdf (885)
wniosek o przydział lokalu mieszkaniowego.doc (536)
wniosek o zamianę mieszkania.docx (464)
INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST1.docx (461)
ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.docx (534)
Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie gminy i miasta Nowogrodziec.docx (520)
Wniosek zatwierdzenie podziału dzialki .pdf (491)
zgłoszenie pobytu stałego.pdf (451)
zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego.pdf (436)
zgłoszenie pobytu czasowego.pdf (430)
zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.pdf (557)
Pełnomocnictwo - sprawy z ewidencji ludności.pdf (462)
wniosek o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, z rejestru zamieszkania cudzoziemców.pdf (427)
Wniosek o wykonanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.docx (467)
oświadczenie dla kandydatów-nabór.rtf (429)
kwestionariusz osobowy-nabór.doc (424)
deklaracja-o-wysokosci-oplaty zamieszkałe i niezamieszkałe.pdf (1046)
DEKLARACJA-zalacznik-O.pdf (736)
DEKLARACJA-zalacznik-W.pdf (620)
OŚWIADCZENIE o posiadaniu tytułu prawnego do nieruchomości.docx (388)
Zgłoszenie_eksploatacji_przydomowej_oczyszczalni_ścieków_.pdf (372)
1. Oferta realizacji zadania publicznego.docx (452)
2. Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego.docx (445)
3. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - tryb pozakonkursowy.DOC (389)
4. Uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego - tryb pozakonkursowy.DOC (484)
5. Aktualizacja harmonogramu zadania publicznego.DOC (418)
6. Aktualizacja kosztorysu zadania publicznego.DOC (408)
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew -osoby fizyczne.docx (272)
Wniosek o usuniecie drzew dla podmiotów.docx (294)
wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z m.p.z.p.doc (277)
oświadczenie majątkowe wójt....rtf (198)
oświadczenie majątkowe radny.RTF (171)
oświadczenie majątkowe wójt ....pdf (218)
oświadczenie majątkowe radny.pdf (192)
Potwierdzenie odbioru odpisu AU;AM;AZ.docx (722)
wniosek o odpis AU;AM;AZ.docx (106)
Deklaracja na podatek od środków transportowych.pdf (95)