Użytkowników on-line: 1
Zalogowanych: 0
A A A Pdf Print16x16 Mail16x16

Formularze do pobrania

Pliki powiązane z artykułem:
wniosek na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.pdf (1122)
wniosek o wymeldowanie z pobytu stałego, czasowego.pdf (1238)
wniosek o udostępnienie informacji publicznej.pdf (1429)
zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące.pdf (923)
zgłoszenie podjęcia działalności - zmiany istniejącego wpisu.pdf (1344)
wniosek o ustawienie reklamy.doc (880)
wniosek o udostępnienie danych z ewidencji ludności_ ze zbioru pesel_ z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych_.pdf (896)
wniosek o wydanie decyzji w sprawie lokalizacji_ przebudowy wjazdu_ zjazdu_.pdf (869)
wniosek o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału.doc (1637)
wniosek o zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego.doc (810)
wniosek o zwrot podatku akcyzowego.rtf (854)
wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zb. bezodpływowych.doc (645)
wniosek o ustalenie nr porzadkowego.pdf (634)
wniosek_zezwolenia_na_działalność-ochrona przed_bezdomnymi_zwierzetami_prowadzenie schronisk_prowadzenie_grzebowisk_prowadzenie_spalarni.doc (635)
wniosek na zajęcie pasa drogowego.doc (573)
wniosek o wydanie dowodu osobistego.pdf (736)
wniosek o dowód - nowy.pdf (764)
wniosek o przydział lokalu mieszkaniowego.doc (444)
wniosek o zamianę mieszkania.docx (400)
INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST1.docx (402)
ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.docx (420)
Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie gminy i miasta Nowogrodziec.docx (422)
Wniosek zatwierdzenie podziału dzialki .pdf (407)
Zał. nr 1 - Informacja o nieruchomościach.pdf (873)
Zał. nr 2 – Deklaracja na podatek od nieruchomości.pdf (1236)
Zał. nr 3 - Informacja w sprawie podatku rolnego.pdf (718)
Zał. nr 4 - Deklaracja na podatek rolny.pdf (851)
Zał. nr 5 - Informacja w sprawie podatku leśnego.pdf (555)
Zał. nr 6 – Deklaracja na podatek leśny.pdf (555)
zgłoszenie pobytu stałego.pdf (392)
zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego.pdf (379)
zgłoszenie pobytu czasowego.pdf (377)
zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.pdf (475)
Pełnomocnictwo - sprawy z ewidencji ludności.pdf (414)
wniosek o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, z rejestru zamieszkania cudzoziemców.pdf (373)
Wniosek o wykonanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.docx (392)
oświadczenie dla kandydatów-nabór.rtf (326)
kwestionariusz osobowy-nabór.doc (327)
deklaracja-o-wysokosci-oplaty zamieszkałe i niezamieszkałe.pdf (811)
DEKLARACJA-zalacznik-O.pdf (584)
DEKLARACJA-zalacznik-W.pdf (498)
OŚWIADCZENIE o posiadaniu tytułu prawnego do nieruchomości.docx (286)
Zgłoszenie_eksploatacji_przydomowej_oczyszczalni_ścieków_.pdf (256)
1. Oferta realizacji zadania publicznego.docx (307)
2. Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego.docx (328)
3. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - tryb pozakonkursowy.DOC (276)
4. Uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego - tryb pozakonkursowy.DOC (315)
5. Aktualizacja harmonogramu zadania publicznego.DOC (287)
6. Aktualizacja kosztorysu zadania publicznego.DOC (282)
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew -osoby fizyczne.docx (211)
Wniosek o usuniecie drzew dla podmiotów.docx (212)
wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z m.p.z.p.doc (168)
oświadczenie majątkowe wójt....rtf (127)
oświadczenie majątkowe radny.RTF (96)
oświadczenie majątkowe wójt ....pdf (129)
oświadczenie majątkowe radny.pdf (109)
Potwierdzenie odbioru odpisu AU;AM;AZ.docx (38)
wniosek o odpis AU;AM;AZ.docx (42)
Deklaracja na podatek od środków transportowych.pdf (22)