Użytkowników on-line: 2
Zalogowanych: 0
A A A Pdf Print16x16 Mail16x16

Formularze do pobrania

Pliki powiązane z artykułem:
wniosek na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.pdf (1069)
wniosek o wymeldowanie z pobytu stałego, czasowego.pdf (1183)
wniosek o udostępnienie informacji publicznej.pdf (1374)
zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące.pdf (888)
zgłoszenie podjęcia działalności - zmiany istniejącego wpisu.pdf (1317)
wniosek o ustawienie reklamy.doc (852)
wniosek o udostępnienie danych z ewidencji ludności_ ze zbioru pesel_ z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych_.pdf (864)
wniosek o wydanie decyzji w sprawie lokalizacji_ przebudowy wjazdu_ zjazdu_.pdf (844)
wniosek o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału.doc (1607)
wniosek o zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego.doc (778)
zalacznik do_deklaracji_na_podatek_od_srodkow_transportowych.pdf (634)
wniosek o zwrot podatku akcyzowego.rtf (813)
wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zb. bezodpływowych.doc (619)
wniosek o ustalenie nr porzadkowego.pdf (605)
wniosek_zezwolenia_na_działalność-ochrona przed_bezdomnymi_zwierzetami_prowadzenie schronisk_prowadzenie_grzebowisk_prowadzenie_spalarni.doc (605)
wniosek na zajęcie pasa drogowego.doc (526)
wniosek o wydanie dowodu osobistego.pdf (706)
wniosek o dowód - nowy.pdf (727)
wniosek o przydział lokalu mieszkaniowego.doc (412)
wniosek o zamianę mieszkania.docx (373)
INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST1.docx (375)
ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.docx (393)
Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie gminy i miasta Nowogrodziec.docx (377)
Wniosek zatwierdzenie podziału dzialki .pdf (383)
Zał. nr 1 - Informacja o nieruchomościach.pdf (754)
Zał. nr 2 – Deklaracja na podatek od nieruchomości.pdf (1036)
Zał. nr 3 - Informacja w sprawie podatku rolnego.pdf (622)
Zał. nr 4 - Deklaracja na podatek rolny.pdf (702)
Zał. nr 5 - Informacja w sprawie podatku leśnego.pdf (483)
Zał. nr 6 – Deklaracja na podatek leśny.pdf (487)
zgłoszenie pobytu stałego.pdf (359)
zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego.pdf (342)
zgłoszenie pobytu czasowego.pdf (348)
zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.pdf (424)
Pełnomocnictwo - sprawy z ewidencji ludności.pdf (374)
wniosek o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, z rejestru zamieszkania cudzoziemców.pdf (338)
Wniosek o wykonanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.docx (361)
oświadczenie dla kandydatów-nabór.rtf (303)
kwestionariusz osobowy-nabór.doc (307)
deklaracja-o-wysokosci-oplaty zamieszkałe i niezamieszkałe.pdf (719)
DEKLARACJA-zalacznik-O.pdf (542)
DEKLARACJA-zalacznik-W.pdf (464)
OŚWIADCZENIE o posiadaniu tytułu prawnego do nieruchomości.docx (259)
Zgłoszenie_eksploatacji_przydomowej_oczyszczalni_ścieków_.pdf (227)
1. Oferta realizacji zadania publicznego.docx (261)
2. Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego.docx (274)
3. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - tryb pozakonkursowy.DOC (249)
4. Uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego - tryb pozakonkursowy.DOC (274)
5. Aktualizacja harmonogramu zadania publicznego.DOC (247)
6. Aktualizacja kosztorysu zadania publicznego.DOC (251)
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew -osoby fizyczne.docx (185)
Wniosek o usuniecie drzew dla podmiotów.docx (185)
wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z m.p.z.p.doc (119)
oświadczenie majątkowe wójt....rtf (88)
oświadczenie majątkowe radny.RTF (61)
oświadczenie majątkowe wójt ....pdf (86)
oświadczenie majątkowe radny.pdf (57)
Potwierdzenie odbioru odpisu AU;AM;AZ.docx (4)
wniosek o odpis AU;AM;AZ.docx (6)