Użytkowników on-line: 3
Zalogowanych: 0
A A A Pdf Print16x16 Mail16x16

Formularze do pobrania

Pliki powiązane z artykułem:
wniosek na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.pdf (937)
wniosek o wymeldowanie z pobytu stałego, czasowego.pdf (1043)
wniosek o udostępnienie informacji publicznej.pdf (1137)
zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące.pdf (769)
zgłoszenie podjęcia działalności - zmiany istniejącego wpisu.pdf (1192)
wniosek o ustawienie reklamy.doc (742)
wniosek o udostępnienie danych z ewidencji ludności_ ze zbioru pesel_ z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych_.pdf (732)
wniosek o wydanie decyzji w sprawie lokalizacji_ przebudowy wjazdu_ zjazdu_.pdf (722)
wniosek o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału.doc (1489)
wniosek o zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego.doc (645)
zalacznik do_deklaracji_na_podatek_od_srodkow_transportowych.pdf (530)
wniosek o zwrot podatku akcyzowego.rtf (673)
wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zb. bezodpływowych.doc (521)
wniosek o ustalenie nr porzadkowego.pdf (495)
wniosek_zezwolenia_na_działalność-ochrona przed_bezdomnymi_zwierzetami_prowadzenie schronisk_prowadzenie_grzebowisk_prowadzenie_spalarni.doc (499)
wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z m.p.z.p.doc (756)
formularz_oswiadczenie.doc (810)
oswiadczenie majatkowe radnego.rtf (423)
wniosek na zajęcie pasa drogowego.doc (400)
wniosek o wydanie dowodu osobistego.pdf (563)
wniosek o dowód - nowy.pdf (574)
wniosek o przydział lokalu mieszkaniowego.doc (309)
wniosek o zamianę mieszkania.docx (284)
INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST1.docx (273)
ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.docx (297)
Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie gminy i miasta Nowogrodziec.docx (285)
Wniosek zatwierdzenie podziału dzialki .pdf (280)
Zał. nr 1 - Informacja o nieruchomościach.pdf (508)
Zał. nr 2 – Deklaracja na podatek od nieruchomości.pdf (730)
Zał. nr 3 - Informacja w sprawie podatku rolnego.pdf (445)
Zał. nr 4 - Deklaracja na podatek rolny.pdf (496)
Zał. nr 5 - Informacja w sprawie podatku leśnego.pdf (358)
Zał. nr 6 – Deklaracja na podatek leśny.pdf (364)
zgłoszenie pobytu stałego.pdf (240)
zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego.pdf (227)
zgłoszenie pobytu czasowego.pdf (222)
zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.pdf (301)
Pełnomocnictwo - sprawy z ewidencji ludności.pdf (225)
wniosek o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, z rejestru zamieszkania cudzoziemców.pdf (215)
Wniosek o wykonanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.docx (257)
oświadczenie dla kandydatów-nabór.rtf (197)
kwestionariusz osobowy-nabór.doc (213)
deklaracja-o-wysokosci-oplaty zamieszkałe i niezamieszkałe.pdf (483)
DEKLARACJA-zalacznik-O.pdf (414)
DEKLARACJA-zalacznik-W.pdf (353)
OŚWIADCZENIE o posiadaniu tytułu prawnego do nieruchomości.docx (148)
Zgłoszenie_eksploatacji_przydomowej_oczyszczalni_ścieków_.pdf (126)
wniosek o odpis AU,AM, AZ.docx (98)
Potwierdzenie odbioru odpisu AU,AM, AZ.docx (79)
1. Oferta realizacji zadania publicznego.docx (85)
2. Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego.docx (97)
3. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - tryb pozakonkursowy.DOC (87)
4. Uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego - tryb pozakonkursowy.DOC (91)
5. Aktualizacja harmonogramu zadania publicznego.DOC (78)
6. Aktualizacja kosztorysu zadania publicznego.DOC (80)
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew -osoby fizyczne.docx (47)
Wniosek o usuniecie drzew dla podmiotów.docx (44)