Użytkowników on-line: 1
Zalogowanych: 0
A A A Pdf Print16x16 Mail16x16

Formularze do pobrania

Pliki powiązane z artykułem:
wniosek na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.pdf (1613)
wniosek o wymeldowanie z pobytu stałego, czasowego.pdf (1677)
wniosek o udostępnienie informacji publicznej.pdf (2032)
zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące.pdf (1372)
zgłoszenie podjęcia działalności - zmiany istniejącego wpisu.pdf (1769)
wniosek o ustawienie reklamy.doc (1255)
wniosek o udostępnienie danych z ewidencji ludności_ ze zbioru pesel_ z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych_.pdf (1313)
wniosek o wydanie decyzji w sprawie lokalizacji_ przebudowy wjazdu_ zjazdu_.pdf (1276)
wniosek o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału.doc (2036)
wniosek o zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego.doc (1278)
wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zb. bezodpływowych.doc (1033)
wniosek_zezwolenia_na_działalność-ochrona przed_bezdomnymi_zwierzetami_prowadzenie schronisk_prowadzenie_grzebowisk_prowadzenie_spalarni.doc (1043)
wniosek na zajęcie pasa drogowego.doc (1075)
wniosek o wydanie dowodu osobistego.pdf (1199)
wniosek o dowód - nowy.pdf (1266)
INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST1.docx (732)
ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.docx (883)
Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie gminy i miasta Nowogrodziec.docx (885)
zgłoszenie pobytu stałego.pdf (817)
zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego.pdf (793)
zgłoszenie pobytu czasowego.pdf (741)
zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.pdf (848)
Pełnomocnictwo - sprawy z ewidencji ludności.pdf (740)
wniosek o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, z rejestru zamieszkania cudzoziemców.pdf (679)
Wniosek o wykonanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.docx (787)
oświadczenie dla kandydatów-nabór.rtf (803)
kwestionariusz osobowy-nabór.doc (795)
deklaracja-o-wysokosci-oplaty zamieszkałe i niezamieszkałe.pdf (1732)
DEKLARACJA-zalacznik-O.pdf (1203)
DEKLARACJA-zalacznik-W.pdf (1005)
OŚWIADCZENIE o posiadaniu tytułu prawnego do nieruchomości.docx (745)
Zgłoszenie_eksploatacji_przydomowej_oczyszczalni_ścieków_.pdf (718)
1. Oferta realizacji zadania publicznego.docx (850)
2. Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego.docx (910)
3. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - tryb pozakonkursowy.DOC (718)
4. Uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego - tryb pozakonkursowy.DOC (910)
5. Aktualizacja harmonogramu zadania publicznego.DOC (824)
6. Aktualizacja kosztorysu zadania publicznego.DOC (803)
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew -osoby fizyczne.docx (596)
Wniosek o usuniecie drzew dla podmiotów.docx (672)
wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z m.p.z.p.doc (649)
oświadczenie majątkowe wójt....rtf (525)
oświadczenie majątkowe radny.RTF (433)
oświadczenie majątkowe wójt ....pdf (544)
oświadczenie majątkowe radny.pdf (543)
Potwierdzenie odbioru odpisu AU;AM;AZ.docx (1150)
wniosek o odpis AU;AM;AZ.docx (441)
Deklaracja na podatek od środków transportowych.pdf (440)
Wniosek o ustalenie numeru porządkowego.pdf (270)
Wniosek o zatwierdzenie podziału nieruchomości.pdf (270)
wniosek o zwrot podatku akcyzowego.pdf (196)
wniosek o przydział lokalu mieszkaniowego.docx (185)
Wniosek o zamianę lokalu mieszkaniowego.docx (158)
Deklaracja o wysokości dochodów.docx (157)
Wniosek o przedłużenie umowy dzierżawy działki przeznaczonej na cele warzywnicze.pdf (190)
Wniosek o rozwiązanie umowy dzierżawy działki przeznaczonej na cele warzywnicze.pdf (170)
Wniosek o sprzedanie najmowanego lokalu mieszkalnego.pdf (172)
Wniosek o wydzierżawienie działki przeznaczonej na cele warzywnicze.pdf (194)
Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z wnioskiem o udzielenie bonifikaty.pdf (201)