Użytkowników on-line: 1
Zalogowanych: 0
A A A Pdf Print16x16 Mail16x16

Formularze do pobrania

Pliki powiązane z artykułem:
wniosek na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.pdf (1385)
wniosek o wymeldowanie z pobytu stałego, czasowego.pdf (1529)
wniosek o udostępnienie informacji publicznej.pdf (1728)
zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące.pdf (1142)
zgłoszenie podjęcia działalności - zmiany istniejącego wpisu.pdf (1623)
wniosek o ustawienie reklamy.doc (1110)
wniosek o udostępnienie danych z ewidencji ludności_ ze zbioru pesel_ z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych_.pdf (1110)
wniosek o wydanie decyzji w sprawie lokalizacji_ przebudowy wjazdu_ zjazdu_.pdf (1073)
wniosek o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału.doc (1830)
wniosek o zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego.doc (1039)
wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zb. bezodpływowych.doc (865)
wniosek_zezwolenia_na_działalność-ochrona przed_bezdomnymi_zwierzetami_prowadzenie schronisk_prowadzenie_grzebowisk_prowadzenie_spalarni.doc (822)
wniosek na zajęcie pasa drogowego.doc (840)
wniosek o wydanie dowodu osobistego.pdf (1000)
wniosek o dowód - nowy.pdf (1034)
INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST1.docx (588)
ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.docx (681)
Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie gminy i miasta Nowogrodziec.docx (653)
zgłoszenie pobytu stałego.pdf (568)
zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego.pdf (544)
zgłoszenie pobytu czasowego.pdf (553)
zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.pdf (685)
Pełnomocnictwo - sprawy z ewidencji ludności.pdf (553)
wniosek o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, z rejestru zamieszkania cudzoziemców.pdf (544)
Wniosek o wykonanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.docx (597)
oświadczenie dla kandydatów-nabór.rtf (565)
kwestionariusz osobowy-nabór.doc (546)
deklaracja-o-wysokosci-oplaty zamieszkałe i niezamieszkałe.pdf (1357)
DEKLARACJA-zalacznik-O.pdf (904)
DEKLARACJA-zalacznik-W.pdf (782)
OŚWIADCZENIE o posiadaniu tytułu prawnego do nieruchomości.docx (512)
Zgłoszenie_eksploatacji_przydomowej_oczyszczalni_ścieków_.pdf (521)
1. Oferta realizacji zadania publicznego.docx (598)
2. Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego.docx (623)
3. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - tryb pozakonkursowy.DOC (539)
4. Uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego - tryb pozakonkursowy.DOC (665)
5. Aktualizacja harmonogramu zadania publicznego.DOC (578)
6. Aktualizacja kosztorysu zadania publicznego.DOC (559)
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew -osoby fizyczne.docx (376)
Wniosek o usuniecie drzew dla podmiotów.docx (431)
wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z m.p.z.p.doc (396)
oświadczenie majątkowe wójt....rtf (305)
oświadczenie majątkowe radny.RTF (303)
oświadczenie majątkowe wójt ....pdf (325)
oświadczenie majątkowe radny.pdf (310)
Potwierdzenie odbioru odpisu AU;AM;AZ.docx (890)
wniosek o odpis AU;AM;AZ.docx (211)
Deklaracja na podatek od środków transportowych.pdf (216)
Wniosek o ustalenie numeru porządkowego.pdf (114)
Wniosek o zatwierdzenie podziału nieruchomości.pdf (132)
wniosek o zwrot podatku akcyzowego.pdf (85)
wniosek o przydział lokalu mieszkaniowego.docx (52)
Wniosek o zamianę lokalu mieszkaniowego.docx (48)
Deklaracja o wysokości dochodów.docx (47)
Wniosek o przedłużenie umowy dzierżawy działki przeznaczonej na cele warzywnicze.pdf (55)
Wniosek o rozwiązanie umowy dzierżawy działki przeznaczonej na cele warzywnicze.pdf (49)
Wniosek o sprzedanie najmowanego lokalu mieszkalnego.pdf (44)
Wniosek o wydzierżawienie działki przeznaczonej na cele warzywnicze.pdf (45)
Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z wnioskiem o udzielenie bonifikaty.pdf (46)