Użytkowników on-line: 1
Zalogowanych: 0
A A A Pdf Print16x16 Mail16x16

Formularze do pobrania

Pliki powiązane z artykułem:
wniosek na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.pdf (1242)
wniosek o wymeldowanie z pobytu stałego, czasowego.pdf (1368)
wniosek o udostępnienie informacji publicznej.pdf (1533)
zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące.pdf (1017)
zgłoszenie podjęcia działalności - zmiany istniejącego wpisu.pdf (1450)
wniosek o ustawienie reklamy.doc (975)
wniosek o udostępnienie danych z ewidencji ludności_ ze zbioru pesel_ z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych_.pdf (989)
wniosek o wydanie decyzji w sprawie lokalizacji_ przebudowy wjazdu_ zjazdu_.pdf (941)
wniosek o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału.doc (1721)
wniosek o zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego.doc (904)
wniosek o zwrot podatku akcyzowego.rtf (948)
wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zb. bezodpływowych.doc (707)
wniosek o ustalenie nr porzadkowego.pdf (688)
wniosek_zezwolenia_na_działalność-ochrona przed_bezdomnymi_zwierzetami_prowadzenie schronisk_prowadzenie_grzebowisk_prowadzenie_spalarni.doc (713)
wniosek na zajęcie pasa drogowego.doc (666)
wniosek o wydanie dowodu osobistego.pdf (835)
wniosek o dowód - nowy.pdf (876)
wniosek o przydział lokalu mieszkaniowego.doc (525)
wniosek o zamianę mieszkania.docx (458)
INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST1.docx (458)
ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.docx (517)
Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie gminy i miasta Nowogrodziec.docx (515)
Wniosek zatwierdzenie podziału dzialki .pdf (485)
zgłoszenie pobytu stałego.pdf (449)
zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego.pdf (431)
zgłoszenie pobytu czasowego.pdf (427)
zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.pdf (554)
Pełnomocnictwo - sprawy z ewidencji ludności.pdf (460)
wniosek o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, z rejestru zamieszkania cudzoziemców.pdf (423)
Wniosek o wykonanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.docx (461)
oświadczenie dla kandydatów-nabór.rtf (423)
kwestionariusz osobowy-nabór.doc (416)
deklaracja-o-wysokosci-oplaty zamieszkałe i niezamieszkałe.pdf (1032)
DEKLARACJA-zalacznik-O.pdf (724)
DEKLARACJA-zalacznik-W.pdf (614)
OŚWIADCZENIE o posiadaniu tytułu prawnego do nieruchomości.docx (381)
Zgłoszenie_eksploatacji_przydomowej_oczyszczalni_ścieków_.pdf (354)
1. Oferta realizacji zadania publicznego.docx (441)
2. Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego.docx (429)
3. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - tryb pozakonkursowy.DOC (381)
4. Uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego - tryb pozakonkursowy.DOC (453)
5. Aktualizacja harmonogramu zadania publicznego.DOC (406)
6. Aktualizacja kosztorysu zadania publicznego.DOC (401)
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew -osoby fizyczne.docx (269)
Wniosek o usuniecie drzew dla podmiotów.docx (284)
wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z m.p.z.p.doc (265)
oświadczenie majątkowe wójt....rtf (196)
oświadczenie majątkowe radny.RTF (166)
oświadczenie majątkowe wójt ....pdf (212)
oświadczenie majątkowe radny.pdf (185)
Potwierdzenie odbioru odpisu AU;AM;AZ.docx (718)
wniosek o odpis AU;AM;AZ.docx (103)
Deklaracja na podatek od środków transportowych.pdf (90)