Użytkowników on-line: 1
Zalogowanych: 0
A A A Pdf Print16x16 Mail16x16

Formularze do pobrania

Pliki powiązane z artykułem:
wniosek na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.pdf (1230)
wniosek o wymeldowanie z pobytu stałego, czasowego.pdf (1354)
wniosek o udostępnienie informacji publicznej.pdf (1516)
zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące.pdf (1008)
zgłoszenie podjęcia działalności - zmiany istniejącego wpisu.pdf (1436)
wniosek o ustawienie reklamy.doc (966)
wniosek o udostępnienie danych z ewidencji ludności_ ze zbioru pesel_ z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych_.pdf (979)
wniosek o wydanie decyzji w sprawie lokalizacji_ przebudowy wjazdu_ zjazdu_.pdf (931)
wniosek o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału.doc (1708)
wniosek o zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego.doc (889)
wniosek o zwrot podatku akcyzowego.rtf (938)
wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zb. bezodpływowych.doc (697)
wniosek o ustalenie nr porzadkowego.pdf (679)
wniosek_zezwolenia_na_działalność-ochrona przed_bezdomnymi_zwierzetami_prowadzenie schronisk_prowadzenie_grzebowisk_prowadzenie_spalarni.doc (703)
wniosek na zajęcie pasa drogowego.doc (655)
wniosek o wydanie dowodu osobistego.pdf (827)
wniosek o dowód - nowy.pdf (867)
wniosek o przydział lokalu mieszkaniowego.doc (514)
wniosek o zamianę mieszkania.docx (452)
INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST1.docx (448)
ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.docx (503)
Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie gminy i miasta Nowogrodziec.docx (508)
Wniosek zatwierdzenie podziału dzialki .pdf (472)
zgłoszenie pobytu stałego.pdf (440)
zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego.pdf (424)
zgłoszenie pobytu czasowego.pdf (415)
zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.pdf (549)
Pełnomocnictwo - sprawy z ewidencji ludności.pdf (454)
wniosek o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, z rejestru zamieszkania cudzoziemców.pdf (415)
Wniosek o wykonanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.docx (450)
oświadczenie dla kandydatów-nabór.rtf (412)
kwestionariusz osobowy-nabór.doc (405)
deklaracja-o-wysokosci-oplaty zamieszkałe i niezamieszkałe.pdf (1013)
DEKLARACJA-zalacznik-O.pdf (708)
DEKLARACJA-zalacznik-W.pdf (596)
OŚWIADCZENIE o posiadaniu tytułu prawnego do nieruchomości.docx (369)
Zgłoszenie_eksploatacji_przydomowej_oczyszczalni_ścieków_.pdf (339)
1. Oferta realizacji zadania publicznego.docx (422)
2. Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego.docx (413)
3. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - tryb pozakonkursowy.DOC (368)
4. Uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego - tryb pozakonkursowy.DOC (432)
5. Aktualizacja harmonogramu zadania publicznego.DOC (392)
6. Aktualizacja kosztorysu zadania publicznego.DOC (384)
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew -osoby fizyczne.docx (261)
Wniosek o usuniecie drzew dla podmiotów.docx (268)
wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z m.p.z.p.doc (248)
oświadczenie majątkowe wójt....rtf (187)
oświadczenie majątkowe radny.RTF (159)
oświadczenie majątkowe wójt ....pdf (198)
oświadczenie majątkowe radny.pdf (174)
Potwierdzenie odbioru odpisu AU;AM;AZ.docx (85)
wniosek o odpis AU;AM;AZ.docx (96)
Deklaracja na podatek od środków transportowych.pdf (83)