Użytkowników on-line: 2
Zalogowanych: 0
A A A Pdf Print16x16 Mail16x16

Formularze do pobrania

Pliki powiązane z artykułem:
wniosek na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.pdf (791)
wniosek o wydanie odpisu skróconego, zupełnego aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu.pdf (875)
wniosek o wymeldowanie z pobytu stałego, czasowego.pdf (883)
wzór oferty realizacji zadania publicznego dla organizacji pozarządowej, podmiotu, jednostki organizacyjnej.pdf (729)
wniosek o udostępnienie informacji publicznej.pdf (878)
zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące.pdf (607)
zgłoszenie podjęcia działalności - zmiany istniejącego wpisu.pdf (1037)
wniosek o ustawienie reklamy.doc (616)
wniosek o udostępnienie danych z ewidencji ludności_ ze zbioru pesel_ z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych_.pdf (557)
wniosek o wydanie decyzji w sprawie lokalizacji_ przebudowy wjazdu_ zjazdu_.pdf (581)
wniosek o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału.doc (1287)
wniosek o zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego.doc (503)
kwestionariusz osobowy-osoby ubiegajacej się-do naboru.doc (431)
zalacznik do_deklaracji_na_podatek_od_srodkow_transportowych.pdf (382)
wniosek o zwrot podatku akcyzowego.rtf (505)
wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zb. bezodpływowych.doc (391)
wniosek o ustalenie nr porzadkowego.pdf (342)
wniosek_zezwolenia_na_działalność-ochrona przed_bezdomnymi_zwierzetami_prowadzenie schronisk_prowadzenie_grzebowisk_prowadzenie_spalarni.doc (388)
wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z m.p.z.p.doc (554)
formularz_oswiadczenie.doc (395)
oswiadczenie majatkowe radnego.rtf (295)
Zgloszenie_eksploatacji_przydomowej_oczyszczaln_sciekow.pdf (329)
wniosek na zajęcie pasa drogowego.doc (222)
wniosek o wydanie dowodu osobistego.pdf (326)
wzor_oferty_realizacji_zadania_publicznego.doc (151)
wzor_sprawozdania_z_wykonania_zadania _publicznego.docx (157)
wniosek o dowód - nowy.pdf (322)
wniosek o przydział lokalu mieszkaniowego.doc (159)
wniosek o zamianę mieszkania.docx (160)
INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST1.docx (149)
ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.docx (152)
Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie gminy i miasta Nowogrodziec.docx (159)
Wniosek zatwierdzenie podziału dzialki .pdf (132)
Wniosek o usuniecie drzew 2015.pdf (270)
Oswiadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do nieruchomosci.pdf (159)
Zał. nr 1 - Informacja o nieruchomościach.pdf (205)
Zał. nr 2 – Deklaracja na podatek od nieruchomości.pdf (270)
Zał. nr 3 - Informacja w sprawie podatku rolnego.pdf (150)
Zał. nr 4 - Deklaracja na podatek rolny.pdf (151)
Zał. nr 5 - Informacja w sprawie podatku leśnego.pdf (92)
Zał. nr 6 – Deklaracja na podatek leśny.pdf (106)
zgłoszenie pobytu stałego.pdf (93)
zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego.pdf (97)
zgłoszenie pobytu czasowego.pdf (83)
zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.pdf (99)
Pełnomocnictwo - sprawy z ewidencji ludności.pdf (92)
wniosek o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, z rejestru zamieszkania cudzoziemców.pdf (86)
Wniosek o wykonanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.docx (113)
oświadczenie dla kandydatów-nabór.rtf (67)
kwestionariusz osobowy-nabór.doc (61)
deklaracja-o-wysokosci-oplaty zamieszkałe i niezamieszkałe.pdf (168)
DEKLARACJA-zalacznik-O.pdf (127)
DEKLARACJA-zalacznik-W.pdf (89)