Użytkowników on-line: 2
Zalogowanych: 0
A A A Pdf Print16x16 Mail16x16

Formularze do pobrania

Pliki powiązane z artykułem:
wniosek na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.pdf (1682)
wniosek o wymeldowanie z pobytu stałego, czasowego.pdf (1727)
wniosek o udostępnienie informacji publicznej.pdf (2094)
zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące.pdf (1423)
zgłoszenie podjęcia działalności - zmiany istniejącego wpisu.pdf (1813)
wniosek o ustawienie reklamy.doc (1301)
wniosek o udostępnienie danych z ewidencji ludności_ ze zbioru pesel_ z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych_.pdf (1365)
wniosek o wydanie decyzji w sprawie lokalizacji_ przebudowy wjazdu_ zjazdu_.pdf (1317)
wniosek o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału.doc (2087)
wniosek o zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego.doc (1328)
wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zb. bezodpływowych.doc (1088)
wniosek_zezwolenia_na_działalność-ochrona przed_bezdomnymi_zwierzetami_prowadzenie schronisk_prowadzenie_grzebowisk_prowadzenie_spalarni.doc (1099)
wniosek na zajęcie pasa drogowego.doc (1142)
wniosek o wydanie dowodu osobistego.pdf (1260)
wniosek o dowód - nowy.pdf (1322)
INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST1.docx (781)
ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.docx (936)
Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie gminy i miasta Nowogrodziec.docx (938)
zgłoszenie pobytu stałego.pdf (881)
zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego.pdf (849)
zgłoszenie pobytu czasowego.pdf (791)
zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.pdf (900)
Pełnomocnictwo - sprawy z ewidencji ludności.pdf (794)
wniosek o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, z rejestru zamieszkania cudzoziemców.pdf (723)
Wniosek o wykonanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.docx (832)
oświadczenie dla kandydatów-nabór.rtf (853)
kwestionariusz osobowy-nabór.doc (841)
deklaracja-o-wysokosci-oplaty zamieszkałe i niezamieszkałe.pdf (1802)
DEKLARACJA-zalacznik-O.pdf (1266)
DEKLARACJA-zalacznik-W.pdf (1053)
OŚWIADCZENIE o posiadaniu tytułu prawnego do nieruchomości.docx (796)
Zgłoszenie_eksploatacji_przydomowej_oczyszczalni_ścieków_.pdf (764)
1. Oferta realizacji zadania publicznego.docx (898)
2. Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego.docx (958)
3. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - tryb pozakonkursowy.DOC (759)
4. Uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego - tryb pozakonkursowy.DOC (959)
5. Aktualizacja harmonogramu zadania publicznego.DOC (883)
6. Aktualizacja kosztorysu zadania publicznego.DOC (854)
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew -osoby fizyczne.docx (634)
Wniosek o usuniecie drzew dla podmiotów.docx (722)
wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z m.p.z.p.doc (692)
oświadczenie majątkowe wójt....rtf (570)
oświadczenie majątkowe radny.RTF (471)
oświadczenie majątkowe wójt ....pdf (584)
oświadczenie majątkowe radny.pdf (593)
Potwierdzenie odbioru odpisu AU;AM;AZ.docx (1194)
wniosek o odpis AU;AM;AZ.docx (482)
Deklaracja na podatek od środków transportowych.pdf (487)
Wniosek o ustalenie numeru porządkowego.pdf (304)
Wniosek o zatwierdzenie podziału nieruchomości.pdf (306)
wniosek o zwrot podatku akcyzowego.pdf (236)
wniosek o przydział lokalu mieszkaniowego.docx (224)
Wniosek o zamianę lokalu mieszkaniowego.docx (206)
Deklaracja o wysokości dochodów.docx (190)
Wniosek o przedłużenie umowy dzierżawy działki przeznaczonej na cele warzywnicze.pdf (240)
Wniosek o rozwiązanie umowy dzierżawy działki przeznaczonej na cele warzywnicze.pdf (213)
Wniosek o sprzedanie najmowanego lokalu mieszkalnego.pdf (217)
Wniosek o wydzierżawienie działki przeznaczonej na cele warzywnicze.pdf (241)
Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z wnioskiem o udzielenie bonifikaty.pdf (255)