Użytkowników on-line: 2
Zalogowanych: 0
A A A Pdf Print16x16 Mail16x16

Formularze do pobrania

Pliki powiązane z artykułem:
wniosek na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.pdf (776)
wniosek o wydanie odpisu skróconego, zupełnego aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu.pdf (857)
wniosek o wymeldowanie z pobytu stałego, czasowego.pdf (861)
wzór oferty realizacji zadania publicznego dla organizacji pozarządowej, podmiotu, jednostki organizacyjnej.pdf (710)
wniosek o udostępnienie informacji publicznej.pdf (866)
zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące.pdf (593)
zgłoszenie podjęcia działalności - zmiany istniejącego wpisu.pdf (1027)
wniosek o ustawienie reklamy.doc (595)
wniosek o udostępnienie danych z ewidencji ludności_ ze zbioru pesel_ z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych_.pdf (541)
wniosek o wydanie decyzji w sprawie lokalizacji_ przebudowy wjazdu_ zjazdu_.pdf (570)
wniosek o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału.doc (1267)
wniosek o zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego.doc (491)
kwestionariusz osobowy-osoby ubiegajacej się-do naboru.doc (419)
zalacznik do_deklaracji_na_podatek_od_srodkow_transportowych.pdf (370)
wniosek o zwrot podatku akcyzowego.rtf (496)
wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zb. bezodpływowych.doc (378)
wniosek o ustalenie nr porzadkowego.pdf (331)
wniosek_zezwolenia_na_działalność-ochrona przed_bezdomnymi_zwierzetami_prowadzenie schronisk_prowadzenie_grzebowisk_prowadzenie_spalarni.doc (373)
wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z m.p.z.p.doc (540)
formularz_oswiadczenie.doc (378)
oswiadczenie majatkowe radnego.rtf (285)
Zgloszenie_eksploatacji_przydomowej_oczyszczaln_sciekow.pdf (320)
wniosek na zajęcie pasa drogowego.doc (211)
wniosek o wydanie dowodu osobistego.pdf (312)
wzor_oferty_realizacji_zadania_publicznego.doc (138)
wzor_sprawozdania_z_wykonania_zadania _publicznego.docx (148)
wniosek o dowód - nowy.pdf (303)
wniosek o przydział lokalu mieszkaniowego.doc (150)
wniosek o zamianę mieszkania.docx (149)
INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST1.docx (138)
ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.docx (140)
Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie gminy i miasta Nowogrodziec.docx (149)
Wniosek zatwierdzenie podziału dzialki .pdf (116)
Wniosek o usuniecie drzew 2015.pdf (244)
Oswiadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do nieruchomosci.pdf (148)
Zał. nr 1 - Informacja o nieruchomościach.pdf (189)
Zał. nr 2 – Deklaracja na podatek od nieruchomości.pdf (253)
Zał. nr 3 - Informacja w sprawie podatku rolnego.pdf (138)
Zał. nr 4 - Deklaracja na podatek rolny.pdf (139)
Zał. nr 5 - Informacja w sprawie podatku leśnego.pdf (80)
Zał. nr 6 – Deklaracja na podatek leśny.pdf (100)
zgłoszenie pobytu stałego.pdf (81)
zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego.pdf (84)
zgłoszenie pobytu czasowego.pdf (73)
zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.pdf (91)
Pełnomocnictwo - sprawy z ewidencji ludności.pdf (79)
wniosek o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, z rejestru zamieszkania cudzoziemców.pdf (76)
Wniosek o wykonanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.docx (100)
oświadczenie dla kandydatów-nabór.rtf (53)
kwestionariusz osobowy-nabór.doc (50)
deklaracja-o-wysokosci-oplaty zamieszkałe i niezamieszkałe.pdf (135)
DEKLARACJA-zalacznik-O.pdf (111)
DEKLARACJA-zalacznik-W.pdf (75)