Użytkowników on-line: 2
Zalogowanych: 0
A A A Pdf Print16x16 Mail16x16

Formularze do pobrania

Pliki powiązane z artykułem:
wniosek na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.pdf (802)
wniosek o wydanie odpisu skróconego, zupełnego aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu.pdf (891)
wniosek o wymeldowanie z pobytu stałego, czasowego.pdf (894)
wzór oferty realizacji zadania publicznego dla organizacji pozarządowej, podmiotu, jednostki organizacyjnej.pdf (737)
wniosek o udostępnienie informacji publicznej.pdf (907)
zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące.pdf (617)
zgłoszenie podjęcia działalności - zmiany istniejącego wpisu.pdf (1048)
wniosek o ustawienie reklamy.doc (626)
wniosek o udostępnienie danych z ewidencji ludności_ ze zbioru pesel_ z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych_.pdf (569)
wniosek o wydanie decyzji w sprawie lokalizacji_ przebudowy wjazdu_ zjazdu_.pdf (591)
wniosek o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału.doc (1315)
wniosek o zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego.doc (513)
kwestionariusz osobowy-osoby ubiegajacej się-do naboru.doc (438)
zalacznik do_deklaracji_na_podatek_od_srodkow_transportowych.pdf (394)
wniosek o zwrot podatku akcyzowego.rtf (515)
wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zb. bezodpływowych.doc (402)
wniosek o ustalenie nr porzadkowego.pdf (351)
wniosek_zezwolenia_na_działalność-ochrona przed_bezdomnymi_zwierzetami_prowadzenie schronisk_prowadzenie_grzebowisk_prowadzenie_spalarni.doc (398)
wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z m.p.z.p.doc (577)
formularz_oswiadczenie.doc (442)
oswiadczenie majatkowe radnego.rtf (305)
wniosek na zajęcie pasa drogowego.doc (237)
wniosek o wydanie dowodu osobistego.pdf (347)
wzor_oferty_realizacji_zadania_publicznego.doc (161)
wzor_sprawozdania_z_wykonania_zadania _publicznego.docx (168)
wniosek o dowód - nowy.pdf (349)
wniosek o przydział lokalu mieszkaniowego.doc (172)
wniosek o zamianę mieszkania.docx (171)
INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST1.docx (158)
ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.docx (164)
Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie gminy i miasta Nowogrodziec.docx (167)
Wniosek zatwierdzenie podziału dzialki .pdf (144)
Zał. nr 1 - Informacja o nieruchomościach.pdf (223)
Zał. nr 2 – Deklaracja na podatek od nieruchomości.pdf (308)
Zał. nr 3 - Informacja w sprawie podatku rolnego.pdf (181)
Zał. nr 4 - Deklaracja na podatek rolny.pdf (187)
Zał. nr 5 - Informacja w sprawie podatku leśnego.pdf (123)
Zał. nr 6 – Deklaracja na podatek leśny.pdf (126)
zgłoszenie pobytu stałego.pdf (103)
zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego.pdf (104)
zgłoszenie pobytu czasowego.pdf (92)
zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.pdf (107)
Pełnomocnictwo - sprawy z ewidencji ludności.pdf (99)
wniosek o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, z rejestru zamieszkania cudzoziemców.pdf (92)
Wniosek o wykonanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.docx (134)
oświadczenie dla kandydatów-nabór.rtf (82)
kwestionariusz osobowy-nabór.doc (76)
deklaracja-o-wysokosci-oplaty zamieszkałe i niezamieszkałe.pdf (191)
DEKLARACJA-zalacznik-O.pdf (166)
DEKLARACJA-zalacznik-W.pdf (125)
OŚWIADCZENIE o posiadaniu tytułu prawnego do nieruchomości.docx (10)
Wniosek o usuniecie drzew.docx (14)
Zgłoszenie_eksploatacji_przydomowej_oczyszczalni_ścieków_.pdf (8)