Użytkowników on-line: 1
Zalogowanych: 0
A A A Pdf Print16x16 Mail16x16

Formularze do pobrania

Pliki powiązane z artykułem:
wniosek na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.pdf (1540)
wniosek o wymeldowanie z pobytu stałego, czasowego.pdf (1628)
wniosek o udostępnienie informacji publicznej.pdf (1902)
zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące.pdf (1303)
zgłoszenie podjęcia działalności - zmiany istniejącego wpisu.pdf (1723)
wniosek o ustawienie reklamy.doc (1201)
wniosek o udostępnienie danych z ewidencji ludności_ ze zbioru pesel_ z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych_.pdf (1246)
wniosek o wydanie decyzji w sprawie lokalizacji_ przebudowy wjazdu_ zjazdu_.pdf (1229)
wniosek o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału.doc (1971)
wniosek o zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego.doc (1193)
wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zb. bezodpływowych.doc (982)
wniosek_zezwolenia_na_działalność-ochrona przed_bezdomnymi_zwierzetami_prowadzenie schronisk_prowadzenie_grzebowisk_prowadzenie_spalarni.doc (973)
wniosek na zajęcie pasa drogowego.doc (976)
wniosek o wydanie dowodu osobistego.pdf (1111)
wniosek o dowód - nowy.pdf (1192)
INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST1.docx (681)
ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.docx (818)
Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie gminy i miasta Nowogrodziec.docx (794)
zgłoszenie pobytu stałego.pdf (741)
zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego.pdf (708)
zgłoszenie pobytu czasowego.pdf (678)
zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.pdf (784)
Pełnomocnictwo - sprawy z ewidencji ludności.pdf (675)
wniosek o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, z rejestru zamieszkania cudzoziemców.pdf (630)
Wniosek o wykonanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.docx (715)
oświadczenie dla kandydatów-nabór.rtf (731)
kwestionariusz osobowy-nabór.doc (718)
deklaracja-o-wysokosci-oplaty zamieszkałe i niezamieszkałe.pdf (1640)
DEKLARACJA-zalacznik-O.pdf (1108)
DEKLARACJA-zalacznik-W.pdf (922)
OŚWIADCZENIE o posiadaniu tytułu prawnego do nieruchomości.docx (660)
Zgłoszenie_eksploatacji_przydomowej_oczyszczalni_ścieków_.pdf (658)
1. Oferta realizacji zadania publicznego.docx (770)
2. Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego.docx (826)
3. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - tryb pozakonkursowy.DOC (669)
4. Uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego - tryb pozakonkursowy.DOC (822)
5. Aktualizacja harmonogramu zadania publicznego.DOC (739)
6. Aktualizacja kosztorysu zadania publicznego.DOC (718)
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew -osoby fizyczne.docx (533)
Wniosek o usuniecie drzew dla podmiotów.docx (592)
wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z m.p.z.p.doc (587)
oświadczenie majątkowe wójt....rtf (451)
oświadczenie majątkowe radny.RTF (384)
oświadczenie majątkowe wójt ....pdf (472)
oświadczenie majątkowe radny.pdf (466)
Potwierdzenie odbioru odpisu AU;AM;AZ.docx (1089)
wniosek o odpis AU;AM;AZ.docx (370)
Deklaracja na podatek od środków transportowych.pdf (366)
Wniosek o ustalenie numeru porządkowego.pdf (229)
Wniosek o zatwierdzenie podziału nieruchomości.pdf (233)
wniosek o zwrot podatku akcyzowego.pdf (155)
wniosek o przydział lokalu mieszkaniowego.docx (128)
Wniosek o zamianę lokalu mieszkaniowego.docx (123)
Deklaracja o wysokości dochodów.docx (119)
Wniosek o przedłużenie umowy dzierżawy działki przeznaczonej na cele warzywnicze.pdf (137)
Wniosek o rozwiązanie umowy dzierżawy działki przeznaczonej na cele warzywnicze.pdf (126)
Wniosek o sprzedanie najmowanego lokalu mieszkalnego.pdf (124)
Wniosek o wydzierżawienie działki przeznaczonej na cele warzywnicze.pdf (123)
Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z wnioskiem o udzielenie bonifikaty.pdf (122)