Użytkowników on-line: 6
Zalogowanych: 0
A A A Pdf Print16x16 Mail16x16

Formularze do pobrania

Pliki powiązane z artykułem:
wniosek na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.pdf (1018)
wniosek o wymeldowanie z pobytu stałego, czasowego.pdf (1129)
wniosek o udostępnienie informacji publicznej.pdf (1318)
zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące.pdf (849)
zgłoszenie podjęcia działalności - zmiany istniejącego wpisu.pdf (1267)
wniosek o ustawienie reklamy.doc (816)
wniosek o udostępnienie danych z ewidencji ludności_ ze zbioru pesel_ z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych_.pdf (825)
wniosek o wydanie decyzji w sprawie lokalizacji_ przebudowy wjazdu_ zjazdu_.pdf (806)
wniosek o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału.doc (1568)
wniosek o zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego.doc (727)
zalacznik do_deklaracji_na_podatek_od_srodkow_transportowych.pdf (603)
wniosek o zwrot podatku akcyzowego.rtf (758)
wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zb. bezodpływowych.doc (589)
wniosek o ustalenie nr porzadkowego.pdf (575)
wniosek_zezwolenia_na_działalność-ochrona przed_bezdomnymi_zwierzetami_prowadzenie schronisk_prowadzenie_grzebowisk_prowadzenie_spalarni.doc (560)
wniosek na zajęcie pasa drogowego.doc (485)
wniosek o wydanie dowodu osobistego.pdf (664)
wniosek o dowód - nowy.pdf (689)
wniosek o przydział lokalu mieszkaniowego.doc (374)
wniosek o zamianę mieszkania.docx (345)
INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST1.docx (342)
ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.docx (362)
Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie gminy i miasta Nowogrodziec.docx (345)
Wniosek zatwierdzenie podziału dzialki .pdf (346)
Zał. nr 1 - Informacja o nieruchomościach.pdf (688)
Zał. nr 2 – Deklaracja na podatek od nieruchomości.pdf (978)
Zał. nr 3 - Informacja w sprawie podatku rolnego.pdf (566)
Zał. nr 4 - Deklaracja na podatek rolny.pdf (636)
Zał. nr 5 - Informacja w sprawie podatku leśnego.pdf (441)
Zał. nr 6 – Deklaracja na podatek leśny.pdf (444)
zgłoszenie pobytu stałego.pdf (315)
zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego.pdf (304)
zgłoszenie pobytu czasowego.pdf (303)
zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.pdf (385)
Pełnomocnictwo - sprawy z ewidencji ludności.pdf (314)
wniosek o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, z rejestru zamieszkania cudzoziemców.pdf (301)
Wniosek o wykonanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.docx (327)
oświadczenie dla kandydatów-nabór.rtf (260)
kwestionariusz osobowy-nabór.doc (272)
deklaracja-o-wysokosci-oplaty zamieszkałe i niezamieszkałe.pdf (646)
DEKLARACJA-zalacznik-O.pdf (503)
DEKLARACJA-zalacznik-W.pdf (429)
OŚWIADCZENIE o posiadaniu tytułu prawnego do nieruchomości.docx (219)
Zgłoszenie_eksploatacji_przydomowej_oczyszczalni_ścieków_.pdf (190)
wniosek o odpis AU,AM, AZ.docx (176)
Potwierdzenie odbioru odpisu AU,AM, AZ.docx (150)
1. Oferta realizacji zadania publicznego.docx (219)
2. Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego.docx (218)
3. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - tryb pozakonkursowy.DOC (205)
4. Uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego - tryb pozakonkursowy.DOC (224)
5. Aktualizacja harmonogramu zadania publicznego.DOC (205)
6. Aktualizacja kosztorysu zadania publicznego.DOC (211)
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew -osoby fizyczne.docx (137)
Wniosek o usuniecie drzew dla podmiotów.docx (135)
wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z m.p.z.p.doc (58)
oświadczenie majątkowe wójt....rtf (56)
oświadczenie majątkowe radny.RTF (27)
oświadczenie majątkowe wójt ....pdf (58)
oświadczenie majątkowe radny.pdf (25)