Użytkowników on-line: 1
Zalogowanych: 0
A A A Pdf Print16x16 Mail16x16

Formularze do pobrania

Pliki powiązane z artykułem:
wniosek na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.pdf (842)
wniosek o wydanie odpisu skróconego, zupełnego aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu.pdf (944)
wniosek o wymeldowanie z pobytu stałego, czasowego.pdf (936)
wzór oferty realizacji zadania publicznego dla organizacji pozarządowej, podmiotu, jednostki organizacyjnej.pdf (799)
wniosek o udostępnienie informacji publicznej.pdf (997)
zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące.pdf (654)
zgłoszenie podjęcia działalności - zmiany istniejącego wpisu.pdf (1084)
wniosek o ustawienie reklamy.doc (657)
wniosek o udostępnienie danych z ewidencji ludności_ ze zbioru pesel_ z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych_.pdf (608)
wniosek o wydanie decyzji w sprawie lokalizacji_ przebudowy wjazdu_ zjazdu_.pdf (628)
wniosek o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału.doc (1373)
wniosek o zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego.doc (545)
kwestionariusz osobowy-osoby ubiegajacej się-do naboru.doc (466)
zalacznik do_deklaracji_na_podatek_od_srodkow_transportowych.pdf (440)
wniosek o zwrot podatku akcyzowego.rtf (575)
wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zb. bezodpływowych.doc (436)
wniosek o ustalenie nr porzadkowego.pdf (383)
wniosek_zezwolenia_na_działalność-ochrona przed_bezdomnymi_zwierzetami_prowadzenie schronisk_prowadzenie_grzebowisk_prowadzenie_spalarni.doc (424)
wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z m.p.z.p.doc (633)
formularz_oswiadczenie.doc (665)
oswiadczenie majatkowe radnego.rtf (332)
wniosek na zajęcie pasa drogowego.doc (290)
wniosek o wydanie dowodu osobistego.pdf (402)
wzor_oferty_realizacji_zadania_publicznego.doc (195)
wzor_sprawozdania_z_wykonania_zadania _publicznego.docx (195)
wniosek o dowód - nowy.pdf (398)
wniosek o przydział lokalu mieszkaniowego.doc (208)
wniosek o zamianę mieszkania.docx (200)
INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST1.docx (196)
ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.docx (207)
Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie gminy i miasta Nowogrodziec.docx (199)
Wniosek zatwierdzenie podziału dzialki .pdf (181)
Zał. nr 1 - Informacja o nieruchomościach.pdf (332)
Zał. nr 2 – Deklaracja na podatek od nieruchomości.pdf (557)
Zał. nr 3 - Informacja w sprawie podatku rolnego.pdf (283)
Zał. nr 4 - Deklaracja na podatek rolny.pdf (326)
Zał. nr 5 - Informacja w sprawie podatku leśnego.pdf (218)
Zał. nr 6 – Deklaracja na podatek leśny.pdf (216)
zgłoszenie pobytu stałego.pdf (136)
zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego.pdf (131)
zgłoszenie pobytu czasowego.pdf (118)
zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.pdf (138)
Pełnomocnictwo - sprawy z ewidencji ludności.pdf (126)
wniosek o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, z rejestru zamieszkania cudzoziemców.pdf (121)
Wniosek o wykonanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.docx (174)
oświadczenie dla kandydatów-nabór.rtf (112)
kwestionariusz osobowy-nabór.doc (110)
deklaracja-o-wysokosci-oplaty zamieszkałe i niezamieszkałe.pdf (265)
DEKLARACJA-zalacznik-O.pdf (256)
DEKLARACJA-zalacznik-W.pdf (216)
OŚWIADCZENIE o posiadaniu tytułu prawnego do nieruchomości.docx (63)
Wniosek o usuniecie drzew.docx (66)
Zgłoszenie_eksploatacji_przydomowej_oczyszczalni_ścieków_.pdf (45)