Użytkowników on-line: 1
Zalogowanych: 0
A A A Pdf Print16x16 Mail16x16

Formularze do pobrania

Pliki powiązane z artykułem:
wniosek na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.pdf (1047)
wniosek o wymeldowanie z pobytu stałego, czasowego.pdf (1156)
wniosek o udostępnienie informacji publicznej.pdf (1349)
zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące.pdf (871)
zgłoszenie podjęcia działalności - zmiany istniejącego wpisu.pdf (1295)
wniosek o ustawienie reklamy.doc (833)
wniosek o udostępnienie danych z ewidencji ludności_ ze zbioru pesel_ z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych_.pdf (846)
wniosek o wydanie decyzji w sprawie lokalizacji_ przebudowy wjazdu_ zjazdu_.pdf (827)
wniosek o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału.doc (1592)
wniosek o zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego.doc (752)
zalacznik do_deklaracji_na_podatek_od_srodkow_transportowych.pdf (617)
wniosek o zwrot podatku akcyzowego.rtf (783)
wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zb. bezodpływowych.doc (605)
wniosek o ustalenie nr porzadkowego.pdf (588)
wniosek_zezwolenia_na_działalność-ochrona przed_bezdomnymi_zwierzetami_prowadzenie schronisk_prowadzenie_grzebowisk_prowadzenie_spalarni.doc (581)
wniosek na zajęcie pasa drogowego.doc (507)
wniosek o wydanie dowodu osobistego.pdf (686)
wniosek o dowód - nowy.pdf (706)
wniosek o przydział lokalu mieszkaniowego.doc (396)
wniosek o zamianę mieszkania.docx (360)
INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST1.docx (359)
ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.docx (375)
Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie gminy i miasta Nowogrodziec.docx (360)
Wniosek zatwierdzenie podziału dzialki .pdf (366)
Zał. nr 1 - Informacja o nieruchomościach.pdf (717)
Zał. nr 2 – Deklaracja na podatek od nieruchomości.pdf (1001)
Zał. nr 3 - Informacja w sprawie podatku rolnego.pdf (592)
Zał. nr 4 - Deklaracja na podatek rolny.pdf (667)
Zał. nr 5 - Informacja w sprawie podatku leśnego.pdf (463)
Zał. nr 6 – Deklaracja na podatek leśny.pdf (465)
zgłoszenie pobytu stałego.pdf (337)
zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego.pdf (320)
zgłoszenie pobytu czasowego.pdf (323)
zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.pdf (403)
Pełnomocnictwo - sprawy z ewidencji ludności.pdf (345)
wniosek o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, z rejestru zamieszkania cudzoziemców.pdf (314)
Wniosek o wykonanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.docx (343)
oświadczenie dla kandydatów-nabór.rtf (279)
kwestionariusz osobowy-nabór.doc (287)
deklaracja-o-wysokosci-oplaty zamieszkałe i niezamieszkałe.pdf (688)
DEKLARACJA-zalacznik-O.pdf (523)
DEKLARACJA-zalacznik-W.pdf (448)
OŚWIADCZENIE o posiadaniu tytułu prawnego do nieruchomości.docx (241)
Zgłoszenie_eksploatacji_przydomowej_oczyszczalni_ścieków_.pdf (212)
wniosek o odpis AU,AM, AZ.docx (191)
Potwierdzenie odbioru odpisu AU,AM, AZ.docx (167)
1. Oferta realizacji zadania publicznego.docx (241)
2. Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego.docx (245)
3. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - tryb pozakonkursowy.DOC (227)
4. Uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego - tryb pozakonkursowy.DOC (250)
5. Aktualizacja harmonogramu zadania publicznego.DOC (226)
6. Aktualizacja kosztorysu zadania publicznego.DOC (232)
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew -osoby fizyczne.docx (159)
Wniosek o usuniecie drzew dla podmiotów.docx (159)
wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z m.p.z.p.doc (90)
oświadczenie majątkowe wójt....rtf (71)
oświadczenie majątkowe radny.RTF (44)
oświadczenie majątkowe wójt ....pdf (71)
oświadczenie majątkowe radny.pdf (36)