Użytkowników on-line: 1
Zalogowanych: 0
A A A Pdf Print16x16 Mail16x16

Formularze do pobrania

Pliki powiązane z artykułem:
wniosek na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.pdf (1308)
wniosek o wymeldowanie z pobytu stałego, czasowego.pdf (1438)
wniosek o udostępnienie informacji publicznej.pdf (1608)
zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące.pdf (1064)
zgłoszenie podjęcia działalności - zmiany istniejącego wpisu.pdf (1531)
wniosek o ustawienie reklamy.doc (1019)
wniosek o udostępnienie danych z ewidencji ludności_ ze zbioru pesel_ z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych_.pdf (1040)
wniosek o wydanie decyzji w sprawie lokalizacji_ przebudowy wjazdu_ zjazdu_.pdf (981)
wniosek o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału.doc (1762)
wniosek o zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego.doc (967)
wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zb. bezodpływowych.doc (752)
wniosek_zezwolenia_na_działalność-ochrona przed_bezdomnymi_zwierzetami_prowadzenie schronisk_prowadzenie_grzebowisk_prowadzenie_spalarni.doc (753)
wniosek na zajęcie pasa drogowego.doc (740)
wniosek o wydanie dowodu osobistego.pdf (901)
wniosek o dowód - nowy.pdf (965)
INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST1.docx (495)
ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.docx (610)
Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie gminy i miasta Nowogrodziec.docx (559)
zgłoszenie pobytu stałego.pdf (490)
zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego.pdf (464)
zgłoszenie pobytu czasowego.pdf (466)
zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.pdf (593)
Pełnomocnictwo - sprawy z ewidencji ludności.pdf (492)
wniosek o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, z rejestru zamieszkania cudzoziemców.pdf (467)
Wniosek o wykonanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.docx (501)
oświadczenie dla kandydatów-nabór.rtf (472)
kwestionariusz osobowy-nabór.doc (468)
deklaracja-o-wysokosci-oplaty zamieszkałe i niezamieszkałe.pdf (1171)
DEKLARACJA-zalacznik-O.pdf (821)
DEKLARACJA-zalacznik-W.pdf (680)
OŚWIADCZENIE o posiadaniu tytułu prawnego do nieruchomości.docx (434)
Zgłoszenie_eksploatacji_przydomowej_oczyszczalni_ścieków_.pdf (443)
1. Oferta realizacji zadania publicznego.docx (509)
2. Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego.docx (537)
3. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - tryb pozakonkursowy.DOC (443)
4. Uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego - tryb pozakonkursowy.DOC (566)
5. Aktualizacja harmonogramu zadania publicznego.DOC (474)
6. Aktualizacja kosztorysu zadania publicznego.DOC (465)
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew -osoby fizyczne.docx (306)
Wniosek o usuniecie drzew dla podmiotów.docx (327)
wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z m.p.z.p.doc (329)
oświadczenie majątkowe wójt....rtf (242)
oświadczenie majątkowe radny.RTF (222)
oświadczenie majątkowe wójt ....pdf (260)
oświadczenie majątkowe radny.pdf (234)
Potwierdzenie odbioru odpisu AU;AM;AZ.docx (794)
wniosek o odpis AU;AM;AZ.docx (144)
Deklaracja na podatek od środków transportowych.pdf (148)
Wniosek o ustalenie numeru porządkowego.pdf (28)
Wniosek o zatwierdzenie podziału nieruchomości.pdf (36)
wniosek o zwrot podatku akcyzowego.pdf (37)
wniosek o przydział lokalu mieszkaniowego.docx (6)
Wniosek o zamianę lokalu mieszkaniowego.docx (5)
Deklaracja o wysokości dochodów.docx (5)
Wniosek o przedłużenie umowy dzierżawy działki przeznaczonej na cele warzywnicze.pdf (4)
Wniosek o rozwiązanie umowy dzierżawy działki przeznaczonej na cele warzywnicze.pdf (5)
Wniosek o sprzedanie najmowanego lokalu mieszkalnego.pdf (4)
Wniosek o wydzierżawienie działki przeznaczonej na cele warzywnicze.pdf (4)
Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z wnioskiem o udzielenie bonifikaty.pdf (6)