Użytkowników on-line: 1
Zalogowanych: 0
A A A Pdf Print16x16 Mail16x16

Formularze do pobrania

Pliki powiązane z artykułem:
wniosek na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.pdf (1629)
wniosek o wymeldowanie z pobytu stałego, czasowego.pdf (1687)
wniosek o udostępnienie informacji publicznej.pdf (2043)
zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące.pdf (1383)
zgłoszenie podjęcia działalności - zmiany istniejącego wpisu.pdf (1778)
wniosek o ustawienie reklamy.doc (1266)
wniosek o udostępnienie danych z ewidencji ludności_ ze zbioru pesel_ z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych_.pdf (1322)
wniosek o wydanie decyzji w sprawie lokalizacji_ przebudowy wjazdu_ zjazdu_.pdf (1286)
wniosek o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału.doc (2049)
wniosek o zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego.doc (1293)
wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zb. bezodpływowych.doc (1043)
wniosek_zezwolenia_na_działalność-ochrona przed_bezdomnymi_zwierzetami_prowadzenie schronisk_prowadzenie_grzebowisk_prowadzenie_spalarni.doc (1055)
wniosek na zajęcie pasa drogowego.doc (1087)
wniosek o wydanie dowodu osobistego.pdf (1210)
wniosek o dowód - nowy.pdf (1275)
INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST1.docx (740)
ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.docx (896)
Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie gminy i miasta Nowogrodziec.docx (900)
zgłoszenie pobytu stałego.pdf (830)
zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego.pdf (802)
zgłoszenie pobytu czasowego.pdf (752)
zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.pdf (859)
Pełnomocnictwo - sprawy z ewidencji ludności.pdf (747)
wniosek o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, z rejestru zamieszkania cudzoziemców.pdf (687)
Wniosek o wykonanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.docx (795)
oświadczenie dla kandydatów-nabór.rtf (815)
kwestionariusz osobowy-nabór.doc (806)
deklaracja-o-wysokosci-oplaty zamieszkałe i niezamieszkałe.pdf (1746)
DEKLARACJA-zalacznik-O.pdf (1217)
DEKLARACJA-zalacznik-W.pdf (1016)
OŚWIADCZENIE o posiadaniu tytułu prawnego do nieruchomości.docx (761)
Zgłoszenie_eksploatacji_przydomowej_oczyszczalni_ścieków_.pdf (730)
1. Oferta realizacji zadania publicznego.docx (863)
2. Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego.docx (923)
3. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - tryb pozakonkursowy.DOC (727)
4. Uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego - tryb pozakonkursowy.DOC (922)
5. Aktualizacja harmonogramu zadania publicznego.DOC (832)
6. Aktualizacja kosztorysu zadania publicznego.DOC (815)
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew -osoby fizyczne.docx (605)
Wniosek o usuniecie drzew dla podmiotów.docx (683)
wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z m.p.z.p.doc (658)
oświadczenie majątkowe wójt....rtf (536)
oświadczenie majątkowe radny.RTF (442)
oświadczenie majątkowe wójt ....pdf (552)
oświadczenie majątkowe radny.pdf (555)
Potwierdzenie odbioru odpisu AU;AM;AZ.docx (1160)
wniosek o odpis AU;AM;AZ.docx (450)
Deklaracja na podatek od środków transportowych.pdf (453)
Wniosek o ustalenie numeru porządkowego.pdf (278)
Wniosek o zatwierdzenie podziału nieruchomości.pdf (277)
wniosek o zwrot podatku akcyzowego.pdf (203)
wniosek o przydział lokalu mieszkaniowego.docx (192)
Wniosek o zamianę lokalu mieszkaniowego.docx (171)
Deklaracja o wysokości dochodów.docx (165)
Wniosek o przedłużenie umowy dzierżawy działki przeznaczonej na cele warzywnicze.pdf (202)
Wniosek o rozwiązanie umowy dzierżawy działki przeznaczonej na cele warzywnicze.pdf (178)
Wniosek o sprzedanie najmowanego lokalu mieszkalnego.pdf (182)
Wniosek o wydzierżawienie działki przeznaczonej na cele warzywnicze.pdf (202)
Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z wnioskiem o udzielenie bonifikaty.pdf (210)