Użytkowników on-line: 1
Zalogowanych: 0
A A A Pdf Print16x16 Mail16x16

Formularze do pobrania

Pliki powiązane z artykułem:
wniosek na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.pdf (1643)
wniosek o wymeldowanie z pobytu stałego, czasowego.pdf (1697)
wniosek o udostępnienie informacji publicznej.pdf (2055)
zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące.pdf (1396)
zgłoszenie podjęcia działalności - zmiany istniejącego wpisu.pdf (1788)
wniosek o ustawienie reklamy.doc (1273)
wniosek o udostępnienie danych z ewidencji ludności_ ze zbioru pesel_ z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych_.pdf (1336)
wniosek o wydanie decyzji w sprawie lokalizacji_ przebudowy wjazdu_ zjazdu_.pdf (1294)
wniosek o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału.doc (2062)
wniosek o zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego.doc (1303)
wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zb. bezodpływowych.doc (1052)
wniosek_zezwolenia_na_działalność-ochrona przed_bezdomnymi_zwierzetami_prowadzenie schronisk_prowadzenie_grzebowisk_prowadzenie_spalarni.doc (1070)
wniosek na zajęcie pasa drogowego.doc (1102)
wniosek o wydanie dowodu osobistego.pdf (1226)
wniosek o dowód - nowy.pdf (1287)
INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST1.docx (750)
ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.docx (913)
Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie gminy i miasta Nowogrodziec.docx (911)
zgłoszenie pobytu stałego.pdf (847)
zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego.pdf (817)
zgłoszenie pobytu czasowego.pdf (762)
zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.pdf (871)
Pełnomocnictwo - sprawy z ewidencji ludności.pdf (763)
wniosek o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, z rejestru zamieszkania cudzoziemców.pdf (696)
Wniosek o wykonanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.docx (805)
oświadczenie dla kandydatów-nabór.rtf (828)
kwestionariusz osobowy-nabór.doc (819)
deklaracja-o-wysokosci-oplaty zamieszkałe i niezamieszkałe.pdf (1767)
DEKLARACJA-zalacznik-O.pdf (1234)
DEKLARACJA-zalacznik-W.pdf (1027)
OŚWIADCZENIE o posiadaniu tytułu prawnego do nieruchomości.docx (772)
Zgłoszenie_eksploatacji_przydomowej_oczyszczalni_ścieków_.pdf (740)
1. Oferta realizacji zadania publicznego.docx (874)
2. Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego.docx (935)
3. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - tryb pozakonkursowy.DOC (737)
4. Uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego - tryb pozakonkursowy.DOC (935)
5. Aktualizacja harmonogramu zadania publicznego.DOC (842)
6. Aktualizacja kosztorysu zadania publicznego.DOC (824)
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew -osoby fizyczne.docx (613)
Wniosek o usuniecie drzew dla podmiotów.docx (697)
wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z m.p.z.p.doc (669)
oświadczenie majątkowe wójt....rtf (549)
oświadczenie majątkowe radny.RTF (449)
oświadczenie majątkowe wójt ....pdf (564)
oświadczenie majątkowe radny.pdf (568)
Potwierdzenie odbioru odpisu AU;AM;AZ.docx (1170)
wniosek o odpis AU;AM;AZ.docx (457)
Deklaracja na podatek od środków transportowych.pdf (464)
Wniosek o ustalenie numeru porządkowego.pdf (284)
Wniosek o zatwierdzenie podziału nieruchomości.pdf (286)
wniosek o zwrot podatku akcyzowego.pdf (211)
wniosek o przydział lokalu mieszkaniowego.docx (200)
Wniosek o zamianę lokalu mieszkaniowego.docx (179)
Deklaracja o wysokości dochodów.docx (171)
Wniosek o przedłużenie umowy dzierżawy działki przeznaczonej na cele warzywnicze.pdf (212)
Wniosek o rozwiązanie umowy dzierżawy działki przeznaczonej na cele warzywnicze.pdf (186)
Wniosek o sprzedanie najmowanego lokalu mieszkalnego.pdf (190)
Wniosek o wydzierżawienie działki przeznaczonej na cele warzywnicze.pdf (212)
Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z wnioskiem o udzielenie bonifikaty.pdf (220)