Użytkowników on-line: 1
Zalogowanych: 0
A A A Pdf Print16x16 Mail16x16

Formularze do pobrania

Pliki powiązane z artykułem:
wniosek na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.pdf (1585)
wniosek o wymeldowanie z pobytu stałego, czasowego.pdf (1655)
wniosek o udostępnienie informacji publicznej.pdf (1969)
zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące.pdf (1347)
zgłoszenie podjęcia działalności - zmiany istniejącego wpisu.pdf (1751)
wniosek o ustawienie reklamy.doc (1231)
wniosek o udostępnienie danych z ewidencji ludności_ ze zbioru pesel_ z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych_.pdf (1288)
wniosek o wydanie decyzji w sprawie lokalizacji_ przebudowy wjazdu_ zjazdu_.pdf (1257)
wniosek o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału.doc (2011)
wniosek o zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego.doc (1245)
wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zb. bezodpływowych.doc (1013)
wniosek_zezwolenia_na_działalność-ochrona przed_bezdomnymi_zwierzetami_prowadzenie schronisk_prowadzenie_grzebowisk_prowadzenie_spalarni.doc (1021)
wniosek na zajęcie pasa drogowego.doc (1038)
wniosek o wydanie dowodu osobistego.pdf (1154)
wniosek o dowód - nowy.pdf (1236)
INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST1.docx (712)
ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.docx (860)
Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie gminy i miasta Nowogrodziec.docx (844)
zgłoszenie pobytu stałego.pdf (787)
zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego.pdf (752)
zgłoszenie pobytu czasowego.pdf (713)
zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.pdf (818)
Pełnomocnictwo - sprawy z ewidencji ludności.pdf (713)
wniosek o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, z rejestru zamieszkania cudzoziemców.pdf (660)
Wniosek o wykonanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.docx (758)
oświadczenie dla kandydatów-nabór.rtf (779)
kwestionariusz osobowy-nabór.doc (761)
deklaracja-o-wysokosci-oplaty zamieszkałe i niezamieszkałe.pdf (1695)
DEKLARACJA-zalacznik-O.pdf (1166)
DEKLARACJA-zalacznik-W.pdf (975)
OŚWIADCZENIE o posiadaniu tytułu prawnego do nieruchomości.docx (710)
Zgłoszenie_eksploatacji_przydomowej_oczyszczalni_ścieków_.pdf (699)
1. Oferta realizacji zadania publicznego.docx (825)
2. Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego.docx (883)
3. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - tryb pozakonkursowy.DOC (701)
4. Uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego - tryb pozakonkursowy.DOC (880)
5. Aktualizacja harmonogramu zadania publicznego.DOC (801)
6. Aktualizacja kosztorysu zadania publicznego.DOC (781)
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew -osoby fizyczne.docx (576)
Wniosek o usuniecie drzew dla podmiotów.docx (640)
wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z m.p.z.p.doc (628)
oświadczenie majątkowe wójt....rtf (497)
oświadczenie majątkowe radny.RTF (416)
oświadczenie majątkowe wójt ....pdf (519)
oświadczenie majątkowe radny.pdf (516)
Potwierdzenie odbioru odpisu AU;AM;AZ.docx (1131)
wniosek o odpis AU;AM;AZ.docx (415)
Deklaracja na podatek od środków transportowych.pdf (414)
Wniosek o ustalenie numeru porządkowego.pdf (255)
Wniosek o zatwierdzenie podziału nieruchomości.pdf (256)
wniosek o zwrot podatku akcyzowego.pdf (180)
wniosek o przydział lokalu mieszkaniowego.docx (162)
Wniosek o zamianę lokalu mieszkaniowego.docx (141)
Deklaracja o wysokości dochodów.docx (145)
Wniosek o przedłużenie umowy dzierżawy działki przeznaczonej na cele warzywnicze.pdf (162)
Wniosek o rozwiązanie umowy dzierżawy działki przeznaczonej na cele warzywnicze.pdf (152)
Wniosek o sprzedanie najmowanego lokalu mieszkalnego.pdf (153)
Wniosek o wydzierżawienie działki przeznaczonej na cele warzywnicze.pdf (158)
Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z wnioskiem o udzielenie bonifikaty.pdf (170)