Użytkowników on-line: 2
Zalogowanych: 0
A A A Pdf Print16x16 Mail16x16

Formularze do pobrania

Pliki powiązane z artykułem:
wniosek na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.pdf (1491)
wniosek o wymeldowanie z pobytu stałego, czasowego.pdf (1588)
wniosek o udostępnienie informacji publicznej.pdf (1836)
zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące.pdf (1243)
zgłoszenie podjęcia działalności - zmiany istniejącego wpisu.pdf (1687)
wniosek o ustawienie reklamy.doc (1171)
wniosek o udostępnienie danych z ewidencji ludności_ ze zbioru pesel_ z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych_.pdf (1201)
wniosek o wydanie decyzji w sprawie lokalizacji_ przebudowy wjazdu_ zjazdu_.pdf (1175)
wniosek o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału.doc (1927)
wniosek o zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego.doc (1138)
wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zb. bezodpływowych.doc (939)
wniosek_zezwolenia_na_działalność-ochrona przed_bezdomnymi_zwierzetami_prowadzenie schronisk_prowadzenie_grzebowisk_prowadzenie_spalarni.doc (921)
wniosek na zajęcie pasa drogowego.doc (924)
wniosek o wydanie dowodu osobistego.pdf (1072)
wniosek o dowód - nowy.pdf (1141)
INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST1.docx (649)
ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.docx (766)
Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie gminy i miasta Nowogrodziec.docx (752)
zgłoszenie pobytu stałego.pdf (689)
zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego.pdf (653)
zgłoszenie pobytu czasowego.pdf (636)
zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.pdf (745)
Pełnomocnictwo - sprawy z ewidencji ludności.pdf (644)
wniosek o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, z rejestru zamieszkania cudzoziemców.pdf (600)
Wniosek o wykonanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.docx (670)
oświadczenie dla kandydatów-nabór.rtf (668)
kwestionariusz osobowy-nabór.doc (655)
deklaracja-o-wysokosci-oplaty zamieszkałe i niezamieszkałe.pdf (1563)
DEKLARACJA-zalacznik-O.pdf (1032)
DEKLARACJA-zalacznik-W.pdf (871)
OŚWIADCZENIE o posiadaniu tytułu prawnego do nieruchomości.docx (614)
Zgłoszenie_eksploatacji_przydomowej_oczyszczalni_ścieków_.pdf (617)
1. Oferta realizacji zadania publicznego.docx (713)
2. Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego.docx (777)
3. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - tryb pozakonkursowy.DOC (631)
4. Uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego - tryb pozakonkursowy.DOC (767)
5. Aktualizacja harmonogramu zadania publicznego.DOC (676)
6. Aktualizacja kosztorysu zadania publicznego.DOC (656)
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew -osoby fizyczne.docx (484)
Wniosek o usuniecie drzew dla podmiotów.docx (545)
wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z m.p.z.p.doc (525)
oświadczenie majątkowe wójt....rtf (401)
oświadczenie majątkowe radny.RTF (357)
oświadczenie majątkowe wójt ....pdf (413)
oświadczenie majątkowe radny.pdf (415)
Potwierdzenie odbioru odpisu AU;AM;AZ.docx (1002)
wniosek o odpis AU;AM;AZ.docx (323)
Deklaracja na podatek od środków transportowych.pdf (319)
Wniosek o ustalenie numeru porządkowego.pdf (199)
Wniosek o zatwierdzenie podziału nieruchomości.pdf (207)
wniosek o zwrot podatku akcyzowego.pdf (130)
wniosek o przydział lokalu mieszkaniowego.docx (99)
Wniosek o zamianę lokalu mieszkaniowego.docx (94)
Deklaracja o wysokości dochodów.docx (91)
Wniosek o przedłużenie umowy dzierżawy działki przeznaczonej na cele warzywnicze.pdf (103)
Wniosek o rozwiązanie umowy dzierżawy działki przeznaczonej na cele warzywnicze.pdf (96)
Wniosek o sprzedanie najmowanego lokalu mieszkalnego.pdf (95)
Wniosek o wydzierżawienie działki przeznaczonej na cele warzywnicze.pdf (91)
Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z wnioskiem o udzielenie bonifikaty.pdf (93)